Nästan 1 500 förfalskade eurosedlar upptäcktes i Finland i fjol

Även om antalet förfalskade sedlar har ökat är det fortfarande litet då man jämför med andra euroländer.

Sedlarna på bilden är äkta.
I Finland påträffades totalt 1 496 förfalskade eurosedlar under fjolåret, meddelar Finlands bank. Antalet förfalskade sedlar har ökat jämfört med året innan, men är fortfarande litet jämfört med resten av euroländerna.
Bland de förfalskningar som påträffades i Finland var valören 20 euro vanligast, totalt 629 stycken. Näst vanligast var valören 10 euro (410 stycken) och 50 euro (358 stycken).
Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-håll upp-testet. Det vill säga: känn på pappret, undersök trycket och detaljerna, och håll upp sedeln mot en ljuskälla.
I tveksamma fall bör man jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats.
ANDRA LÄSER