Arbetshälsoinstitutet: Distansarbete inverkar positivt på sömnen

Effekten av övergången till distansarbete varierar bland arbetstagarna, visar en enkätundersökning som Arbetshälsoinstitutet gjort.

Under coronaviruspandemin har många övergått till att arbeta hemifrån.
25.10.2021 12:20
Distansarbete har förbättrat sömnen bland arbetstagare med expertuppgifter, uppger Arbetshälsoinstitutet. Institutet har gjort en enkät om distansarbete och arbetsförmåga bland anställda vid sex olika arbetsgivare.
Totalt 750 personer som arbetar med expertuppdrag vid Alko, Ilmarinen, Lokal-Tapiola, Monetra Oulu, Sanoma Markkinointi Routa eller Centrallaget för Handelslagen i Finland deltog i Arbetshälsoinstitutets undersökning. 75 procent av dem som svarade på enkäten var kvinnor och 25 procent var män.
51 procent av dem som deltog i undersökningen uppgav att deras sömn inte förändrats efter att de övergått till distansarbete. 42 procent tyckte att sömnen förbättrats medan 7 procent tyckte att sömnen försämrats.
När det gäller alkoholkonsumtionen uppgav en klar majoritet, 77 procent, av dem som svarade på enkäten att deras alkoholkonsumtion inte förändrats efter övergången till distansarbete. 21 procent sade att deras alkoholkonsumtion minskat medan 2 procent sade att alkoholkonsumtionen ökat.
58 procent av dem som deltog i undersökningen sade att övergången till distansarbete inte haft någon inverkan på deras kost. 24 procent tyckte att deras kost förbättrats medan 18 procent tyckte att kosten försämrats.
Även när det gällde motion var svaren splittrade. 42 procent svarade att mängden motion inte förändrats efter övergången till distansarbete. 33 procent uppgav att mängden motion ökat medan 25 procent svarade att de motionerat mindre efter att de övergick till distansarbete.

ANDRA LÄSER