SVB:s betydelse för uppstartsbolagen kan inte överskattas

Uppstartsföretagen i Finland är inte exponerade mot den kollapsade banken Silicon Valley Bank, säger ekonomen Youssef Zad. Att banken tilläts gå omkull har däremot en stor symbolisk betydelse. – Det är sorgligt att det gick så här.  

Youssef Zad, chefsekonom på Suomen startup-yhteisö, tror inte att bankkollapsen får alltför stora effekter i uppstartsvärlden.
Sören Jonssonsoren.jonsson@hbl.fi
14.03.2023 05:00
Under veckoslutet gick diskussionerna heta i den finländska uppstartsgemenskapen. Frågetecknen var många efter det att den amerikanska banken Silicon Valley Bank (SVB) hade kollapsat. 
Vad skulle det här innebära för växande bolag i Finland? Vem har sina pengar låsta i banken? Och vad kommer att hända härnäst? 
Föreningen Suomen startup-yhteisö (sv. Finlands uppstartsgemenskap) började nysta upp frågorna som medlemmarna hade. Youssef Zad är chefsekonom på föreningen och tror inte att denna bankkris är fullt så dramatisk som nyhetsrubrikerna låter förstå. 
– Stämningen är skärrad men det råder ändå ingen panik bland våra medlemmar. Enligt mina uppgifter har finska uppstartsbolag en mycket begränsad exponering mot banken.

Ägarna drabbas

Föreningen är en paraplyorganisation som samlar ett drygt hundratal investerare och uppstartsbolag under sig. Bland medlemmarna finns kända företag som Supercell, Wolt, Yousician, Supermetrics, Smartly och Blok.
Under veckoslutet meddelade de amerikanska finansmyndigheterna att alla kunder kommer att få sina pengar. Vanligtvis garanteras medel upp till 250 000 dollar, men denna gång ska kunderna få alla pengar tillbaka. Det ska stilla oron på finansmarknaden. 
Eftersom kundernas pengar är tryggade torde de negativa konsekvenserna inte spilla ut i resten av finanssektorn, menar Zad. De enda som drabbas är de som investerat i banken, alltså ägarna. De största ägarna i SVB är olika indexfondförvaltare, som Blackrock och Vanguard, men också några nordiska pensionsfonder har investerat i banken.
Zad tror inte att det var något lätt beslut för de amerikanska myndigheterna att garantera kundernas pengar. Inom nationalekonomin brukar man kalla dilemmat för moralisk risk. 
– Det är ett problem ifall staten alltid kommer till undsättning när det går dåligt. Det får företag och privatpersoner att missbedöma risker. Om någon alltid kommer till undsättning kan man fortsätta spela hasardspel på marknaden. Då är inga investeringar för riskfyllda.

Andra banker i samma situation

Kollapsen får inga direkta effekter bland finska uppstartsföretag, säger Youssef Zad, förutsatt att krisen inte sprider sig till andra banker. 
– Även andra banker har stora investeringar i obligationer vars värden har sjunkit på grund av att räntan har stigit. Vi talar om potentiella förluster på mer än 600 miljarder euro om bankkunder samtidigt tar ut sina pengar.
De indirekta effekterna i uppstartsvärlden är att osäkerheten biter sig fast. Det har redan nu varit svårt för bolag att hitta investerare. Hädanefter kommer det bli ännu svårare. 
– Om denna bank hade tillåtits gå i konkurs utan att kundernas medel hade garanterats, så hade rädslan bland riskkapitalister blivit ohanterbar. De negativa konsekvenserna skulle ha spridit sig långt utanför teknikbranschen. 
Om denna bank hade tillåtits gå i konkurs utan att kundernas medel hade garanterats, så hade rädslan bland riskkapitalister blivit ohanterbar. De negativa konsekvenserna skulle ha spridit sig långt utanför teknikbranschen. 
Youssef Sad
Silicon Valley Banks roll inom teknikbranschen och bland uppstartsföretag kan inte överskattas, menar Zad. Utan den skulle dussintals riskkapitalfonder och hundratals uppstartsföretag ha dött eller aldrig existerat. 
Banken uppgav i sin årsrapport att den har backat upp drygt hälften av alla amerikanska riskkapitalfinansierade teknologibolag i någon utsträckning. Det finns inget som motsvarar SVB i Finland. 
– Många grundare och riskkapitalister är ledsna över att banken tilläts gå omkull. För även om kundernas pengar är säkrade, kommer banken att gå under. Det är synd. Banken har en fyrtioårig historia och är en av bitarna i Silicon Valleys framgångskoncept. Kollapsen är därför symbolisk.

ANDRA LÄSER