Despoter då och nu

Man skall inte gå för långt med likheterna, men ett är säkert. Under 500 år har de autoritära handlingsmönstren i princip inte förändrats.

22.07.2020 21:30
När pandemin var ett faktum utdelade litteraturkännare lästips i tidningarna. Det vanligaste gällde av förekommen anledning Pesten av Camus, men också andra klassiker togs fram vid sidan av en bok som kanske så småningom får klassikerstatus. Den tredje delen av Hilary Mantels trilogi om Thomas Cromwell utkom i början av året. Trots alla lovorden de tre delarna fått, tvekade säkert många: det engelska originalet omfattar 883 sidor.
Själv har jag förhållit mig lite avvaktande till historiska romaner. Varför omdikta och dramatisera historia när den verkliga historien är tillräckligt dramatisk? Men The Mirror and the Light (Spegeln och ljuset, på svenska i augusti) bjuder på en fascinerande variant av genren, ett osedvanligt lyckat sätt att levandegöra en epok och en betydande historisk person. Även om Mantel har gjort ett enormt arbete för att göra miljöerna och detaljerna autentiska, är dialoger och monologer självfallet fantasier. Trots det förefaller de högst trovärdiga.
I korthet: Thomas Cromwell var mannen av folket som arbetade sig upp till de högsta posterna som kung Henrik den åttondes rådgivare och förtrogna, mannen som satte fart på reformationen och samtidigt försåg sin kung med hustrukandidater för att säkra den manliga tronföljden. I de två första delarna av trilogin, Wolf Hall och För in de döda, skildras hans karriär: smedsson, legosoldat och bankir i renässansens Italien, en språkkunnig arbetsnarkoman. Han ser till att klosterväsendets skatter hamnar i kungens kistor och blir den mest hatade mannen bland katoliker och högadeln.

ANDRA LÄSER