Dags att återupptäcka den negligerade underhållningsmusiken

Det finns en guldgruva av värdefull musik som samlar damm i arkiven och bara väntar på att bli upptäckt, eller åtminstone återupplivad, och ånyo införlivad med det kollektiva musikmedvetandet.

Mats Liljeroos blickar tillbaka på en tid då underhållningskonserter var något av en självklarhet på de finländska orkestrarnas säsongsprogram.
Det har blivit en del konserter under årens lopp, av de mest skilda slag, stil och kvalitet, mer och mindre minnesvärda. De flesta har sjunkit ner i glömskans barmhärtiga brunn, men några kvarstår ändå som klart lysande audiovisuella fyrar i det musikaliska medvetandet
ANDRA LÄSER