Nya hårda tag mot smittspridningen – covidintyg genast då krogen öppnar och tredje spruta tidigare

Alla restauranger med utskänkningsrättigheter måste kräva covidintyg av sina kunder. Låter de bli, ska alkoholserveringen upphöra redan klockan 17. Finland får också en ny vaccinstrategi som går ut på att inte bara förhindra död och svåra sjukdomsfall, utan hindra att folk smittas.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) slår näven i bordet och kräver nya hårdare tag mot coronan. "Så här kan det inte fortsätta", lyder hennes barska besked då hon presenterar en lång rad skärpningar för att minska smittspridningen.
De skenade smittsiffrorna föranleder nya krafttag för att hålla epidemin i styr. En åtgärd är en ny coronavaccinstrategi. Hittills har strategin gått ut på att förhindra dödsfall och svår sjukdom. Men det förslag till ny strategi som Social- och hälsovårdsministeriet lägger fram ser helt annorlunda ut:
– Den gamla strategin har ett år på nacken och togs fram i ett läge då inte ett enda coronavaccin ännu hade getts i Finland. I dag då vaccinationsgraden ligger på över 80 procent är situationen en annan. För att kunna hålla samhället öppet behöver vi uppdatera strategin, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Trippeldos till fler

I framtiden kommer också personer under 60 år att få tre vaccindoser och intervallet mellan andra och tredje sprutan förkortas till mellan 4 och 6 månader jämfört med 6 månader i dag. I den nya strategin är planen att också vaccinera 5-11 åringar.
– Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rekommenderade redan i onsdags medlemsländerna att börja ge en tredje dos till personer över 40 år och precis nu väntar vi oss att europeiska läkemedelsverket EMA ska rekommendera vaccinet för 5-11-åringar. Det är skäl att minnas att människor som låter vaccinera sig inte bara tar vaccinet för att skydda sig mot döden. Folk gör det också för att slippa bli sjuka, säger Kiuru.

"Sätt att klara vintern"

Avdelningschefen Taneli Puumalainen vid Social- och hälsovårdsministeriet förklarar också varför den nuvarande vaccinstrategin måste uppdateras.
– Den är en av många metoder för att vi ska klara vintern. I dag räknar vi 1 300 nya covidfall och 49 patienter på intensiven. Intensivvårdsbehovet har stigit mycket snabbt. Den nya strategin är ett sätt att hålla samhället öppet och garantera att folk kan gå till jobbet och hålla skolorna öppna. Det här är också ett sätt att trygga hälsovården, inte bara vården av coronapatienter, utan hela vårdsektorn, säger Puumalainen.

Barn kan snart få vaccin

– Vi förbereder oss också på att börja vaccinera 5-11-åringar så fort vi får försäljningstillstånd och vaccintillverkarna börjar leverera sina första partier till Finland.
En förändring och förbättring är också en ny paragraf som förpliktigar vårdproducenterna att anlita personal vars vaccinskydd är tillräckligt.
Eftersom julfestsäsongen nu går in i den aktivaste fasen brådskar det för regeringen att skärpa restaurangrestriktionerna. Det här sker under ett extra insatt möte innan veckoslutet.
Hittills har covidintyg krävts i nattklubbar och på andra krogar som vill hålla öppet på småtimmarna. Men från och med söndagen gäller nya tag. Alla restauranger med utskänkningsrättigheter måste kräva covidintyg av sina kunder. De restauranger som låter bli måste stänga redan klockan 18 och upphöra med alkoholserveringen en timme tidigare, klockan 17.
– Men genom att införa covidintyg slipper restaurangerna alla restriktioner och kan ha öppet precis som vanligt, förklarar regeringsrådet Ismo Tuominen.
Covidintyget blir obligatoriskt för hela öppettiden, inte som nu då vissa krogar har bett att få se intyget först sent på kvällen.
Restauranger som inte serverar alkohol, till exempel snabbmatskedjor eller kaféer, kan ha öppet som vanligt och behöver inte kräva covidintyg.
Nästa vecka ska ytterligare restriktioner klubbas igenom av regeringen då de temporära paragraferna i smittskyddslagen förlängs att gälla till nästa sommar.
Regeringens social- och hälsopolitiska ministergrupp förhandlade om de skärpta och förlängda restriktionerna på torsdagen.
Regeringen kommer att hålla fast vid att det krävs covidintyg eller två negativa covidtest vid inresa till Finland. Paragraferna om coronablinkern förlängs.
Regeringen ska också göra justeringar och förlängningar av de temporära paragraferna i smittskyddslagen som gör det möjligt för myndigheterna att stänga allmänna utrymmen. Det är också möjligt att covidintyget kan få fler användningsområden än i dag.
En förändring blir att personer som har tillfrisknat från covid och fått en vaccindos blir berättigade till covidintyg.

Fler behöver testas

Regeringen ser också över testnings- och smittspårningsstrategin. Den senaste tiden har för få låtit testa sig.
– Här behöver vi en uppryckning. Det kan inte fortsätta så att de ovaccinerade inte söker sig test och de vaccinerade inte tillåts testa sig. Vi måste återigen höja testningsgraden. Just nu är 6,3 procent av alla testsvar positiva, det är en mycket hög siffra på EU-nivå, ondgör sig Kiuru.

49 av 50 intensivvårdsplatser fyllda

Hittills har 50 covidpatienter i intensivvård, betraktats som en ödesdiger gräns som inte får passeras. På torsdagen var siffran uppe i 49.
– Då vi överstiger 50 blir vi tvungna att radikalt skära ner i den icke akuta vården. Det finns inga garantier för att vi ska lyckas hitta tillräckligt många sjukvårdare. Vi kan helt enkelt inte låta epidemin fortsätta växa obehindrat, säger Kiuru.

ANDRA LÄSER