Ateneum renoveras och öppnar först nästa år

Konstmuseet Ateneum stängs för renovering från och med måndag.

Ateneum renoveras för närmare 18 miljoner euro och håller stängt i nio månader.
Drygt en vecka innan Kiasma återinvigs efter en omfattande renovering är det Ateneums tur att hålla stängt. Museets luftkonditionering ska förnyas, ingången från Ateneumgränden byggs om och toaletterna som är avsedda för museibesökare renoveras. Dessutom byggs nya toaletter så att antalet toaletter fördubblas.
Ateneums byggnad är skyddad och kulturhistoriskt värdefull och renoveringen sker i samarbete med Museiverket. Kostnaderna för renoveringen är beräknade till 17,7 miljoner euro. Museet återinvigs i januari 2023.
Också Designmuseet och Arkitekturmuseet bygger nytt. På gården mellan de två museibyggnaderna byggs i vår en paviljong. Paviljongen kommer att erbjuda program och ska enligt planerna finnas kvar fram till oktober 2023.
ANDRA LÄSER