OECD sänker global tillväxtprognos

Handelskonflikter och turbulens i tillväxtekonomer bromsar världsekonomin. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD sänker prognosen för global tillväxt till 3,7 procent per år 2018 och 2019.

Världshandelns tillväxt bromsar in till 3 procent i år, mot 5 procent i fjol, enligt OECD.
20.09.2018 14:43
Mycket av inbromsningen handlar om en negativ trend när det gäller handelstillväxten, som i år ser ut att bromsa in till 3 procent mot fjolårets omkring 5 procent.
I maj räknade OECD med en global tillväxt på 3,8 procent i år och 3,9 procent 2019. Men läget har förändrats sedan dess.
OECD pekar bland annat på hur handelskonflikterna mellan USA och andra stora ekonomier slår mot framtidstron och investeringar.
För USA bekräftas tillväxtprognosen för i år till 2,9 procent, men för nästa år sänker OECD-ekonomerna USA-prognosen till en tillväxt på 2,7 procent, från tidigare 2,8 procent.
USA:s importtullar är en faktor som spelar roll, enligt OECD, som räknar med att de redan har lyft prisläget i USA med 0,3–0,4 procent. För vissa varugrupper är prisökningarna i USA betydligt större, som tvättmaskinspriser som lyft med 20 procent från mars till juli.
Kina får samtidigt draghjälp ekonomiskt av en försvagad valuta, vilket innebär att OECD:s tillväxtprognos för landet ligger på 6,7 procent i år och 6,4 procent 2019.
Samtidigt brottas tillväxtekonomier som Argentina, Brasilien och Turkiet med effekter av stigande USA-räntor och en starkare dollar.
För euroområdet sänker OECD sin tillväxtprognos till 2,0 procent i år och 1,9 procent nästa år, mot tidigare prognoser på 2,2 respektive 2,1 procent.

ANDRA LÄSER