Migri tar upp fallet med Hasan Khademi på nytt

Den utvisningshotade afghanske gymnasieeleven Hasan Khademi ser ut att få lite andrum. Migrationsverket har meddelat att man är beredd att höra Khademi på nytt på vårkanten. Det innebär att Kalevan lukios mönsterelev inte löper omedelbar risk att utvisas.

Hasan Khademi, den landsflyktige stjärneleven, ser ut att få "timeout" med hotet om utvisning fram till våren.
– Migri har lovat ta upp saken, så Hasan Khademi är trygg åtminstone till våren oberoende av hur Högsta förvaltningsdomstolen förhåller sig till hans begäran om att få överklaga, säger Juha Heinonen, en av Tammerforsskolans lärare, som engagerat sig i fallet.
Förvaltningsdomstolens färska beslut var att Khademi bör utvisas. Begäran om att få överklaga beslutet måste lämnas in senast på onsdagen. I skrivelsen påpekas bland annat att Khademi inte går säker om han tvingas på flykt i eget land. Han tillhör en afghansk stam som per definition är ett rött skynke för talibanerna.
Till skrivelsen har bland annat tillfogats ett utlåtande av biträdande direktören för organisationen Afghanistan Analysts Network, Sari Kouvo, där hon konstaterar att om de personer som hotar Khademis säkerhet vill ha tag på honom så lyckas de också.
Det är just denna detalj som Khademi önskar diskutera med Migri.
Juha Heinonen är betydligt hoppfullare nu än för några dagar sedan när förvaltningsdomstolen kom med sitt negativa besked.
– Vi har blivit kontaktade av flera politiker och sakkunniga som gett oss värdefulla råd om hur vi ska gå vidare. Hasan kommer antagligen att söka in till något yrkesinstitut så fort som möjligt för att kunna motivera uppehållstillståndet med studier eftersom gymnasiestudier inte räknas, säger Heinonen.
– Han kan ta studenten från och med hösten 2019 och få mössan våren 2020 och efter det kan han påbörja högskolestudier.
Heinonen intygar att den Hasan Khademi han träffade första gången 2015 i dag är en helt annan person.
– Så fullkomligt har han tagit till sig våra västerländska värderingar. Det är beskrivande att han nu när han fick tag på ett jobb vid sidan av skolan, på egen hand, utan tolkhjälp, klarat ut alla praktiska frågorna med skatteverket.

ANDRA LÄSER