Kuppis i Åbo blir ändstation för Helsingforstågen – den stora omställningen inleddes med ersättande busstrafik som överraskade många

Allt gick inte som på Strömsö på tisdag morgon, då det var tänkt att tågtrafiken till och från Kuppis skulle ha kommit i gång. Förvirrade och ibland arga tågresenärer saknade information. Åboborna Siv Sandberg och Mikael Lönnroth hoppas att avbrottet på sikt leder till mer förutsägbar tågtrafik.

Dan Lolaxdan.lolax@hbl.fi
16.08.2022 13:24 UPPDATERAD 16.08.2022 15:35
Vi anländer om en stund till Kuppis.

ANDRA LÄSER