Insändare: Tågkaos

14.08.2022 17:18
Enligt uppgift berodde tågtrafikens fördröjningar på en saboterad kommunikationskabel. Kabel? Rälsen var i skick, tågen var i skick. Ändå måste passagerare transporteras med bussar. Förr gick ju tågen enligt tidtabell. Fungerade bra utan kommunikationskabel. Slopa kabeln och återgå till tidtabeller.
Säkerheten klaras av att köpa systemet från Helsingfors stads trafikverk, som visar på telefonen var alla spårvagnar befinner sig.
Det kan vara värre. Om kabeln är på något sätt kopplad till en dator, kan en illvillig hacker ställa till med samma kaos. Hur är det med den saken, bästa Järnvägsstyrelse?
Jan Kåhre, Helsingfors

ANDRA LÄSER