Många vill rita om norra Alberga centrum – Esbo stad fick in över 50 förslag

Stadscentret Alberga i Esbo dras med ett problem – den delas mitt itu av järnvägen och Åbovägen. Nu vill Esbo stad utveckla den norra delen av Alberga centrum och bygga ihop de bägge halvorna. Hela 56 bidag har lämnats in till den idétävling som utlystes i höstas.

Blecktorget framför det gamla köpcentret Galleria i Alberga norra centrum motsvarar inte längre stadsbornas uppfattning om trivsam stadsmiljö. Området kommer att genomgå en total förvandling under de kommande årtiondena.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
18.03.2023 05:01 UPPDATERAD 19.03.2023 09:13
En bangård med järnvägsstation och en livligt trafikerad landsväg – det är utgångspunkten för Alberga centrum. Genom en internationell idétävling ville Esbo stad få in förslag på hur området norr om järnvägen i Alberga centrum kunde utvecklas till ett trivsamt och modernt stadscentrum. De bägge sidorna om järnvägen ska sammanlänkas på något fiffigt sätt, så att köpcentret Sello blir en naturlig del av helheten.
Idétävlingen var mycket lyckad, enligt staden. Det kom in hela 56 olika förslag. Dessa finns nu till påseende på Esbo stads webbsajt, där man även kan kommentera förslagen.
– Det är helt fantastiskt att staden fick in över femtio förslag! Visst hoppades vi på många bidrag, men det är ändå ganska tidskrävande att göra en ny plan för ett så här stort område, så vi är imponerade över det stora intresset, säger projektchefen Mika Rantala på Esbo stad.
Albergastråket blev aldrig den populära gågatan som vimlar av gatuliv. Nu ska Alberga norra centrum planeras om-
Tävlingsområdet är inte helt lätt, det är 16 hektar stort och omfattar förutom stationsområdet även Gransbacken och största delen av centrumområdet i norra Alberga. I norr avgränsas det av Alberga idrottspark, i söder av den planerade utbyggnaden av köpcentret Sello och i öster av Ring I.
Mitt i området står Alberga brandstation och Alberga frivilliga brandkår, samt den skyddade parken Knapperstensberget med ett fästningsverk från första världskriget. I bergrummet får en parkeringsanläggning planeras, men i parken får inget nytt byggas.
– Brandstationen är tämligen ny, byggd i början av 2000-talet, och intill den står FBK:s äldre station. Dessa två bildar en fungerande helhet, men staden har inte i det här skedet tagit ställning till deras framtida öde.  Det är upp till arkitekterna att förslå hur de passar in i helheten, säger Mika Rantala.

Större fotgängarzon

I övrigt består området av en servicestation, Blecktorget och Bleckslagarplatsens tillfälliga parkeringsområde, en affärsbyggnad i två våningar och en hälsostation. Allt detta får rivas om den nya planen så kräver. Två stora tomter står redan tomma. På den ena fanns Metropolias yrkeshögskola som hade strukturella fel och revs 2020.
– I dag har hela området en prägel av sockencentrum på landsbygden. Det har inte hängt med i utvecklingen. Samtidigt är Alberga en knutpunkt för kollektivtrafiken. Här rör sig tusentals människor dagligen. På staden har vi som målsättning att skapa ett urbant och trivsamt centrumområde där fotgängarzonen är betydligt större än vad den är i dag. Högst antagligen kommer servicestationen och den gula affärsfastigheten på Spondas tomt att rivas, för de står på så centrala platser, säger Mika Rantala. 
Åtminstone Alepahuset, som ägs av Sponda, står sannolikt på rivningslistan när den nya detaljplanen för området ritas.
Många av förslagen innehåller höga höghus, ”skyskrapor” i finska förhållanden, som står placerade längs Åbovägen. Den vanligaste publikkommentaren intill dessa förslag är ”för massivt” eller ”för högt”. På staden har man inga förutbestämda krav på de olika byggnadernas höjder, det står arkitekterna fritt att föreslå helheter som passar inom ramen för ”urbana och effektivt planerade centrumkvarter”.
– Invånarna har önskat sig mera grönska och faktorer som ökar trivseln i centrum, medan vi på staden prioriterar fungerande trafikarrangemang. I dag skär gatorna sönder området, så där har stadsplaneringen misslyckats med att skapa en enhetlig fotgängarzon, säger Mika Rantala.  
Invånarna har önskat sig mera grönska och faktorer som ökar trivseln i centrum, medan vi på staden prioriterar fungerande trafikarrangemang. I dag skär gatorna sönder området, så där har stadsplaneringen misslyckats med att skapa en enhetlig fotgängarzon.
Mika Rantala
Nu ska en arbetsgrupp som består av stadens tjänstemän och ett par arkitekter från Finlands arkitektförbund (Safa) tillsammans gå igenom alla 56 förslag och välja ut de 3–5 som bäst motsvarar Esbos målsättningar för området. Dessa presenteras för allmänheten den 14 april. Därefter tar arbetet med detaljplanen vid.
Byggandet i tävlingsområdet inleds uppskattningsvis åren 2026–2027.

ANDRA LÄSER