Stympat Yle Fem tappade halv miljon tittare

På bara ett och ett halvt år har Svenskfinlands överlägset största mediekanal förlorat 25 procent av sina tittare.

Tim Johansson
24.10.2018 06:49 UPPDATERAD 27.10.2018 12:22
I oktober 2016 samlades Yles förvaltningsråd för att ta ställning till ett förslag om att tv-kanalerna Yle Fem och Yle Teema skulle slås samman.
Förslaget motiverades med att distributionen är dyr och med att tittarna successivt håller på att flytta över från marksänd tv till tv som sänds via nätet till datorn, pekdatorn, mobilen och tv-apparaten.
Resurserna behövdes för omvandlingen. Ledningen på Yle såg förändringen som en möjlighet.
– Det är fråga om framtidens tv och hur vi ska ta oss dit, sade Yles dåvarande vd Lauri Kivinen i en paneldiskussion som arrangerades av tankesmedjan Agenda.
Svenska Yles direktör Marit af Björkesten försvarade modellen med Teema och Fem på samma kanal och sade att det inte var ett val mellan traditionell tv och framtidens medievanor.
– Det handlar om att se till att båda finns, sade af Björkesten.
Medieforskaren Jenny Stenberg-Sirén varnade i samma paneldebatt för sammanslagningen. Hon såg den som en domänförlust och påpekade att kanalplatsen som Yle Fem då delade med program från SVT var ett av de få svenska rum Svenskfinland hade kvar.

Klart färre tittare

Våren 2017 genomfördes sedan sammanslagningen. Yle Fem och Yle Teema delade nu på sändningstiden. Yle Fem fick kvällarna från tisdag till lördag fram till kl. 20 och dessutom förfogade kanalen över söndags- och måndagskvällarna fram till midnatt.
Ännu i början av 2016, strax innan kanalsammanslagningen, nådde programmen på Yle Fem två miljoner finländare varje vecka.
I år har FST Fem nått i medeltal 1,5 miljoner tittare per vecka på sin starkt reglerade sändningstid, enligt Finnpanels statistik. Tappet är över en halv miljon för den stympade kanalen, på mindre än två år.
Hur stor förändringen är kan illustreras med en jämförelse med publiken i de övriga finlandssvenska public service-kanalerna.
Radiokanalen Yle Vega har en publik på cirka 200 000 och Yle Extrem når upp till kring 110 000 lyssnare per vecka. Webbplatsen svenska.yle.fi samlar cirka 280 000 besökare varje vecka.
Yle Teema lockar också färre tittare för sina program efter sammanslagningen. Nedgången är cirka 400 000 tittare, från en något högre nivå än Fem.
För hela Yle kan kanalsammanslagningen ha bidragit till sjunkande popularitet för bolagets tv-program totalt. Yles tv-kanaler når i dag cirka 78 procent av finländarna per vecka, vilket är färre än 2016, året före sammanslagningen. Då nådde man 84 procent av publiken.
Yle Arenan växer kraftigt, men tävlar ännu inte i samma klass som de marksända tv-kanalerna. Hela utbudet på Arenan har uppskattningsvis 1,5 miljoner unika besökare per vecka, ungefär lika många som marksända Yle Fem.

Kom det stora tappet i räckvidd för Yle Fem som en överraskning för Yle, Svenska Yles direktör Marit af Björkesten?

– Till en början sjönk räckvidden mer än vi räknat med, men efter att vi vidtog vissa åtgärder och tittarna vande sig ökade tittandet igen.

Vilka åtgärder handlar det om?

– Vi översatte bland annat Teemas program sena kvällar till svenska. Många upplevde inte hela kanalen som sin och med översättningen ville vi råda bot på det. Så köpte vi också in mer svenskt och nordiskt, bland annat från SVT.

Teema ser inte ut att ha lidit av sammanslagningen riktigt lika mycket som Fem. Borde sändningstiderna mellan kanalerna förhandlas om?

– Tiderna kan förhandlas om, men jag ser inget akut behov av det. Däremot behöver vi göra vissa justeringar i tablån, bland annat går vi nu igenom vilka program som sänds under kanalernas gemensamma timme kl. 20-21 för att innehållet ska passa både Fems och Teemas publik bättre.
Kanalsammanslagningen försvarades med att resurserna i stället skulle läggas på att utveckla Arenan. Ser man redan resultat för de satsningarna?
– Arenan ger betydligt bättre service på svenska i dag än för ett och ett halvt år sedan. Det finns mycket mer innehåll där nu. Ser man på 2019 kommer vi att satsa på bland annat drama, också finlandssvenskt.

Livsstilsmagasinet Strömsös förstasändning är från och med januari i år på TV1 där programmet samlar betydligt fler tittare än reprisen i Yle Fem. Överväger Yle att sända fler finlandssvenska program i TV1 eller TV2 efter framgången med Strömsö?

– En central tanke med kanalreformen är att det svenska ska synas tydligare också i de andra kanalerna. Förutom Strömsö har vi haft Allsång på Skansen, Fest på Slottet, Egenland och flera nordiska serier i TV1 och Teema. Vi planerar också att sända inhemska dramaserier med starkare svenskspråkig närvaro.
Strömsös framgång i TV1 förklarar inte nedgången för Yle Fem. Nedgången började innan Strömsösändningarna startade i TV1. En stor del av dem som ser på Strömsö i TV1 verkar fortfarande se på Yle Fem.

Handlar placeringen av Strömsö och de övriga programmen om en gradvis övergång till att helt slopa Yle Fem i marknätet?

– Just nu finns inga sådana planer. Vi bollade med tanken att ha alla program i TV1 och TV2 när vi utredde kanalreformen. Nackdelarna var ändå fler än fördelarna. Det vore till exempel svårt att få barnprogrammen placerade i TV1 eller TV2.

Har Yle Fem en egen kanalplats i marknätet om tre år?

– Det tror jag nog, om inget dramatiskt händer. Yle Fem är såpass viktig för såpass många tittare.

Statistiken i artikeln är från Finnpanel, TNS Metrix, Finnish Internet Audience Measurement och Yle.

Rättelse 24.10 kl. 16.25: Enheten "genomsnittliga tittare per minut för hela programmet" har lagts till för faktarutan om de populäraste Yle Fem-programmen. Uppgifterna för Arenan har tagits bort ur samma faktaruta för att de inte kan anses vara jämförbara med siffrorna för tv-kanalen i och med att programmen kan ligga väldigt länge på Arenan.

Kanalstart 2001

Tidigare var Yle Fem och Yle Teema separata kanaler. Sedan slutet av april 2017 delar de kanalplats.
Före sammanslagningen sändes också program från Sveriges television på Yle Fem.
SVT-programmen började sändas i Yle Fem (FST5) 2011 under de tider när Yle Fem inte sände. Målet då var att skapa en kanal som skulle trygga det finlandssvenska programutbudet samtidigt som den nordiska profileringen förstärktes.
När SVT-programmen började sändas i FST5 försvann kanalen SVT World som skild gratiskanal i Finland.
FST började sända 2001 som digital tv-kanal.
Före det sändes de finlandssvenska programmen enbart i TV1 och TV2. Fram till 2007 sändes programmen både i FST och i analoga TV1 och TV2.

Populäraste Yle Fem-programmen vecka 39

1. Efter Nio, 77 000.
2. Vår tid är nu, 70 000.
3. En tvättäkta lantis, 56 000.
4. Egenland, 47 000.
5. Drömboende på Grönland, 42 000.
6. Skavlan, 41 000.
7. TV-nytt, 41 000.
8. Det söta livet – sommar, 36 000.
9. Brevet till farmor, 34 000.
10. Hemmaplan, 25 000.
Sifforna anger de genomsnittliga tittarna per minut för hela programmet.

ANDRA LÄSER