Initiativ om vigsel av samkönade par behandlas av kyrkomötet – "Pressen har ökat"

"I framtiden kommer en förändring att ske, men inte i detta kyrkomöte", säger Bo-Göran Åstrand vid Borgå stift. Frågan om samkönade par ska få vigas i kyrkan diskuteras när kyrkomötet samlas i Åbo på tisdagen.

– För de par som berörs är det här en verkligt betydelsefull fråga, säger Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift, om kyrkans kluvenhet i frågan om vigsel av samkönade par. Arkivbild.
Kyrkomötet samlas i Åbo den 3-6 augusti. Bland initiativen som lämnats in finns en begäran om att biskopsmötet ska bereda ett förslag till kyrkomötet om vigsel och välsignelse av par av samma kön.
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har länge varit splittrad i frågan.
Diskussionen om att viga samkönade par bottnar i utmaningen som kyrkan ställdes inför efter år 2017 då den nya äktenskapslagen trädde i kraft. En del av biskoparna vill göra det möjligt att viga samkönade par, en del är starkt emot det.
Tidigare initiativ om att prästerna själva skulle få välja sin ståndpunkt bar inte frukt. Också i fjol försökte man i biskopsmötet hitta en lösning, men utan resultat.

Luoma: Respekt behövs

För tillfället får samkönade par nöja sig med en bönestund som ordnas i kyrkan för paret och närstående.
"Pressen har ökat på att också par av samma kön ska kunna vigas i kyrkan", skriver ärkebiskop Tapio Luoma per mejl.
Enligt Luoma är det svårt att säga om kyrkomötet kommer att bli enigt. Just nu har kyrkomötet ännu inte samlats och någon remissdiskussion om initiativet har ännu inte förts.
"Det är svårt att avgöra om diskussionen för med sig nya synpunkter för att lösa frågan. Jag hoppas att det kommer att ske", fortsätter Luoma.
– Jag hoppas man kommer framåt i frågan och når ett tillräckligt samförstånd så att det blir möjligt att viga samkönade par i vår kyrka, säger ärkebiskop Tapio Luoma.
Ärendet blir ändå inte färdigbehandlat den här veckan, säger han. Efter remissdiskussionen avgör kyrkomötet om ärendet går vidare till utskottet.
"Jag hoppas man kommer framåt i frågan och når ett tillräckligt samförstånd så att det blir möjligt att viga samkönade par i vår kyrka."
"Jag anser att det handlar om kyrkan som enhet, att leva och fungera som en kyrka, fastän det finns olika åsikter om äktenskap och andra frågor. För att hitta en sådan enighet behövs en öppen diskussion där alla parters åsikter respekteras."

Åstrand: Krävande läge

– Vi har två helt olika syner parallellt inom samma kyrka. Jag önskar att de båda synerna och deras praxis kunde få finnas sida vid sida, säger Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift.
Han säger att fler och fler önskar en mer liberal linje, speciellt inom den yngre generationen.
– I framtiden kommer en förändring att ske, men inte i detta kyrkomöte. De två synerna kommer att kunna existera parallellt men det krävs tålamod. Vi är inte där ännu.
I kyrkomötet krävs en kvalificerad majoritet, det vill säga tre fjärdedelar av rösterna, för att ett förslag ska godkännas.
– För de par som berörs är det här en verkligt betydelsefull fråga, säger Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift om kyrkans kluvenhet i frågan om vigsel av samkönade par. Arkivbild.
– Läget är krävande, verkligt krävande. Präster ser alltmer sällan kön som en knäckfråga när de ska viga, men kyrkomötet är inte i linje med rösterna på fältet.
Åstrand säger ändå att man tagit ett steg framåt i frågan. Det man tagit med sig från fjolårets biskopsmöte är att man ska vara återhållsam med att bestraffa dem som går emot kyrkans linje och viger samkönade par, säger han.
– Det är bra med nya initiativ, de påminner om att frågan är viktig och ska hållas framme. För de par som berörs är det här en verkligt betydelsefull fråga.

Snabb förändring

Biskop Teemu Laajasalo i Helsingfors stift säger också han att kyrkan är splittrad. Han svarar per mejl.
– Å andra sidan har kyrkan förändrats väldigt snabbt och förändringen är en liberalisering i synsätten hos såväl präster, förtroendevalda och församlingar. Själv förespråkar jag vigsel av alla par i kyrkan.

Blir det någon förändring?

Biskop Teemu Laajasalo i Helsingfors stift säger också han att kyrkan är splittrad. Arkivbild.
– Den avgörande frågan är hur parter med olika synsätt kan komma överens och leva tillsammans i samma kyrka trots att de har olika synsätt. Då löser man också enskilda frågor, säger Laajasalo.
Inom Helsingfors stift hittar varje par en präst oberoende av kön, och prästerna behöver inte vara rädda för att bli bestraffade, enligt Laajasalo.

Kyrkomötet

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ.
Kyrkomötet samlas i Åbo den 3-6 augusti.
Bland initiativen som lämnats in finns en begäran om att biskopsmötet ska bereda ett förslag till kyrkomötet om vigsel och välsignelse av par av samma kön.
ANDRA LÄSER