Nordens dag | Sirpa Kähkönen: Jag älskar svenskan, språket som öppnade dörren för mig till Norden

Nordens idé är att förstå värdet i det folkliga, dialektala, brutna, inte fullkomliga, skriver författaren Sirpa Kähkönen. Det är en strävan efter samförstånd. Texten är en förkortad version av det festföredrag som Kähkönen höll på Svenska litteratursällskapets Runebergsfest den 5 februari.

Författaren Sirpa Kähkönen älskar Norden. I dag, på Nordens dag publicerar HBL en förkortad version av det tal hon höll på Svenska litteratursällskapet den 5 februari.
23.03.2023 05:01 UPPDATERAD 23.03.2023 05:02
Jag har alltid älskat Norden. Älskat redan innan jag fick Föreningen Nordens stipendium år 1982, när jag var 17 år gammal och elev i klassiska gymnasiet i Kuopio och reste till Kalmar för ett kort språkbad.
Jag har älskat svenska språket sedan barndomen. Orsaken till denna förkärlek är troligen kökssvenskan som min morfar och mormor lärde mig. Vaxduken på bordet som morfar pekade på och sade: Vakstuuki. Näsduken som mormor tog fram ur manschetten och sade: Nästuuki.

Sirpa Kähkönen

Sirpa Kähkönen är författare, specialiserad i samhälleliga och historiska ämnen. 
Hon har ett passionerat intresse för dem som inte får sin röst hörd, dvs barn, de äldre, träd och djur. 
Hon tycker att det är skamligt att fälla etthundra år gamla träd.

ANDRA LÄSER