Okunnig generalisering av Anders Carlsson

Jag drar mig till minnes de unga molokna ynglingar, som med välbandagerade armar, för inte så länge sedan sökte in till skådespelarutbildningen i Helsingfors.

23.03.2018 05:50
I en artikel om Aku Louhimies kränkande arbetssätt (HBL 19.3) förhåller sig Teaterhögskolans professor i skådespelarkonst Anders Carlsson ironisk och skeptisk till Jouko Turkkas suggestiva arbetsmetoder. Han påstår att de ligger i hjärnbarken bland dem som jobbar med scenkonst i Finland – en grov generalisering som bara kan förklaras med okunnighet.
Inte nog med det – Konstantin Stanislavskijs fysiska handlingsanalys anser Carlsson också vara både ålderdomlig och riskabel. Den sprider även munterhet hos de unga genier som nu kommit på de rätta metoderna.
Jag drar mig till minnes de unga molokna ynglingar, som med välbandagerade armar, för inte så länge sedan sökte in till skådespelarutbildningen i Helsingfors. Bandagen täckte de mängder av sår som uppkommit i den svenska teatergruppen Institutets sadomasochistiska självskärarkurser under ledning av – gissa vem? – Anders Carlsson. Föga muntert.
Nå, ynglingarna utbildades sedermera till duktiga skådespelare, vägledda av, bland annat Stanislavskijs beprövade och trygga handlingsmetod.

Dick Idman

f.d. professor i skådespelarkonst, Sibbo

ANDRA LÄSER