Konkurrensbegränsande verksamhet vid taxibeställningscentraler

Tretton företag har utretts av Konkurrens- och konsumentverket för eventuell konkurrensbegränsande verksamhet.

Många taxiföretag har sedan reformen hört av sig till Konkurrens- och konsumentverket för att de inte fått ta emot FPA-taxiuppdrag från beställningscentralerna.
Konkurrens- och konsumentverket har undersökt den eventuella konkurrensbegränsande verksamheten hos de beställningscentraler som förmedlar taxiuppdrag från Folkpensionsanstalten (FPA), skriver Konkurrens- och konsumentverket i ett pressmeddelande.
Tretton företag har undersökts. Utredningen av verksamheten vid sju beställningscentraler har avslutats. Hos ett av de sju företagen fanns ingen orsak att fortsätta utredningen och de övriga företagen har under utredningens gång ändrat sina förfaranden. Ytterligare sex centraler misstänks fortfarande för förbjudna konkurrensbegränsningar.
Taxireformen 2018 öppnade upp för marknadsanpassad konkurrens och många företag tillkom i branschen. Marknaden har ändå inte fungerat på bästa sätt, varken för kunderna eller för taxichaufförerna.
Många taxiföretag har sedan reformen hört av sig till Konkurrens- och konsumentverket för att de inte fått ta emot FPA-taxiuppdrag från beställningscentralerna. FPA har avtal med olika regionala beställningscentraler och ersätter kostnaden för kunder med till exempel särskilda hälsotillstånd.
– Utifrån utredningen verkar det som att många beställningscentralers verksamhet har hindrat eller försvårat konkurrensen på taximarknaden, vilket i sin tur har begränsat kundernas valmöjligheter, säger Valtteri Virtanen, direktör på Konkurrens- och konsumentverket, i pressmeddelandet.
I utredningen har Konkurrens- och konsumentverket till exempel noterat att FPA-taxiturerna inte fördelats jämnt mellan taxiföretagen och att chaufförerna förbjudits att vända sig till andra beställningscentraler. Flera av problemen gäller också så att säga vanliga taxiuppdrag.

ANDRA LÄSER