Helst vill jag inte riva upp mina lupiner

”Lägger man ut en bild av lupiner på sociala medier kommer kommentarerna att dela sig i två läger: de som kallar dem för vår mest ’missförstådda blomma’ och de som påpekar att de kör över alla annan växtlighet och dessutom kan vara giftiga för boskap och djur.”

Philip Teir
01.07.2019 08:47
I skrivande stund är de som vackrast, lupinerna som blommar utanför gårdsbastun i mitt hus i Österbotten. De växer också i dikesrenarna runt hela kvarteret, rosa och lila, avlånga som meterhöga hattifnattar, och påminner åtminstone mig om barndomens somrar.

ANDRA LÄSER