Fem höjdpunkter konstvåren 2019

Broderad samisk historia, queerfotografier, Ellen Thesleff, ålderdom och lite till står på programmet när Helen Korpak guidar Hufvudstadsbladets läsare genom konstvåren 2019.

Från Britta Marakatt-Labbas Historia i Stygn.
05.01.2019 06:39
Amos Rex håller sitt löfte om en uppföljare till den modiga satsningen Generation 2017, en storskalig ungdomsutställning med 42 medverkande konstnärer som hölls i museets gamla utrymmen på Georgsgatan. År 2020 gäller det igen, och likt förra gången är det öppen ansökning på nätet för unga i åldern 15–23 som gäller. Amos Rex efterlyser inte enbart färdiga konstverk, utan tar också emot planer och är redo att hjälpa utvalda unga att färdigställa sina projekt. Mera information finns på museets hemsida. Ansökningstiden pågår till den 1.3.2019.
Helsingfors konstmuseums program för år 2019 är något att hurra för (i alla fall på papper). Det vankas ett mångsidigt år med intressanta temautställningar och relevanta soloutställningar, varav flera potentiellt kan höra till årets höjdpunkter i huvudstadens konstutbud. Nämnas kan till exempel samlingsutställningen med temat ålderdom, en Ellen Thesleff-utställning, samarbetet Sinnesstämning med Helsingfors stadsmuseum om huvudstaden under krigsåren, och Könsförvirring – en samlingsutställning om temat könsroller i vilken normbrytande sekelgamla fotografier ställs ut intill samtida verk. Året på Ham verkar bli intressant, lärorikt, opretentiöst och förhoppningsvis även smart och vackert.

ANDRA LÄSER