Stamtänk ingen naturlag

"Tideräkningen för det nya börjar inte med valet av Donald Trump 2016.Korrektare är att ana sig till en embryonal början någon gång när 1970-talet övergick i 1980-tal och medvetandeindustrin exploderade – och därmed den manipulativa potentialen."

Efter drygt ett halvsekel med pannan i veck kring samhällsfrågor upplever jag samtiden som en kvicksand utan räddande händer.
ANDRA LÄSER