Personlig frihet, ja, men hota inte andras hälsa genom att vara ovaccinerad

21.11.2021 12:15
Biträdande överläkare Tanja Hammarén på Dahls coronasjukhus i Helsingfors intervjuad i Yle Vega (18.11) berättar att de coronavaccinerade insjuknar lindrigare. På liknande sätt som vid en årlig influensavaccinering. Dessutom blev jag informerad vid vaccineringsstationen i Malm att den som är vaccinerad mot covid-19 inte för smittan vidare lika effektivt som ovaccinerade.
Nu finns det ändå sjukvårdare som inte är covidvaccinerade och som överfört smittan på patienter. Det är oerhört ansvarslöst. Hammarén nämner att även om influensavaccinering redan är obligatorisk fuskas det också där. Hur är det möjligt? Dödsmaskiner går alltså omkring, personifierade liemän inom sjukvården! Jag drar den slutsatsen att läget kan vara motsvarande bland närvårdarna som har våra seniorers hem eller vårdplats som arbetsmiljö. Och hur är det med de som tar hand om barnen?
Hur är läget i resten av den sociala sektorn och utbildningen? Hälsostationerna, daghemmen, förskolorna och grundskolorna?
"De skulle ändå ha dött, de hade en underliggande sjukdom eller nedsatt immunitet" är så destruktivt som attityd att jag undrar om folk som uttalar sig över andras liv så är riktigt fiffiga. Din personliga frihet gäller dig själv och din kropp, ja. Men inte på bekostnad av andras hälsa och liv.
Vi kommer alla att dö någon gång. Även du och jag. Men vill du verkligen att andra ska dö eller lida av sjukdom, som du kunde ha förhindrat med ansvarsfullt agerande? Skärpning! Var en medmänniska och inte en individualist fullproppad av eget ego.

Monika Pensar,

barnskötare, Helsingfors

ANDRA LÄSER