Studie: Skärmtid kan kopplas till långsammare språkinlärning hos 2-åringar

Enligt finländska forskare riskerar småbarn som spenderar mycket tid framför skärmar att få ett snävare ordförråd. Mångsidiga aktiviteter är bra för språkinlärningen.

Finländska forskare visar att det finns ett samband mellan småbarns skärmtid språkutveckling.
Små barn som tillbringar mycket tid framför skärmar kan få problem med språkinlärningen, visar en undersökning som Tammerfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd har genomfört vid Birkalands sjukvårdsdistrikt.
Undersökningen bygger på uppgifter som har samlats in av föräldrar till barn som är mellan 1,5 och 2 år gamla. Sammanlagt 1 667 finskspråkiga familjer deltog i undersökningen. De bjöds in att delta i undersökningen genom ett slumpmässigt urval redan innan barnen föddes.
Föräldrarna fick instruktioner för att testa barnens ordförråd och materialet samlades in 2013–2015. Undersökningen visade att barnen överlag hade ett snävare ordförråd än motsvarande undersökningar som har genomförts förut.
Ju mer tid barnen tillbringade med elektroniska medier, desto sämre var ordförrådet. Barnens och föräldrarnas skärmtid verkade ha en större inverkan än exempelvis läsning av bilderböcker och sömntider.
"Också den här forskningen tyder på att barnets utveckling hänger ihop med hur mycket barnen och föräldrarna gör saker tillsammans, vad man gör, på vilket sätt och hur ofta", säger Marja Asikainen, biträdande överläkare vid Tammerfors universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.
Enligt Asikainen kan det också påverka samvaron med barnen om föräldern själv ständigt sneglar på telefonen.
Forskarna lyfter ändå fram att skärmtid inte är skadligt om innehållet är välvalt och om barnen annars får syssla med mångsidiga aktiviteter.

ANDRA LÄSER