Barrskogsnunnan kan förstöra skog också i Finland

Fjärilen barrskogsnunnan betraktas som en av de skadligaste insekterna i Europa. En färsk avhandling visar att att det finns rikligt av fjärilarna också i Finland.

I Europa kan Barrskogsnunnan orsaka stora skogsskador.
Klimatförändringen hämtar med sig nya insekter till Europa. Fjärilen barrskogsnunnan var tidigare sällsynt i Finland men är nu redan ett problem på vissa ställen. I en ny avhandling vid Åbo universitet har de vita skadedjuren undersökts.
I undersökningen samlade forskare Julia Fält–Nardmann barrskogsnunnor från olika delar av Europa och undersökte dem i samma miljö. Hon märkte att fjärilar längre norrifrån utvecklades snabbare än de från södra Europa.
– Det är ingen överraskning att de som härstammar från norr har anpassat sig till korta somrar. Barrskogsnunnan har nyligen blivit vanligt förekommande i Finland. Redan nu är dess livscykel snabbare här än i Kontinentaleuropa, därifrån den ursprungligen kommer. Insekternas anpassning kan alltså vara rask. Finlands nattlösa somrar och polarnätter rubbar inte heller dens utveckling så länge det är tillräckligt varmt, säger Fält-Nardmann i universitetets pressmeddelande.

Vintern stoppar inte de vita skadedjuren

Lövskogsnunnan, som är nära släkt med barrskogsnunnan, har också goda förutsättningar att trivas i Finland. I undersökningen framkom att bägge arternas ägg överlever i -29 graders kyla.
– Testerna visade att nunnorna kan sprida sig ytterligare 300 kilometer norrut om det fortsätter att bli varmare.
Dessutom gillar fjärilarna den finska vegetationen. Nunnorna äter över femhundra olika växter och enligt undersökningen klarade sig fjärilarna bra bland tallar så långt norrut som i Utsjoki.
I Europa kan barrskogsnunnan orsaka stora skogsskador. Lövskogsnunnan har spridit sig med människor till Nordamerika där den utvecklats till ett stort skadedjur. Trots försök har man inte kunnat stoppa den än. I Finland verkar risken för förödelse ändå vara ganska liten.
– I Finland har barrskogsnunnan endast förstört skog på väldigt små områden i skärgården i sydväst och lövskogsnunnan är fortfarande sällsynt i Finland. Det finns fortfarande tid att agera, säger Fält-Nardmann i pressmeddelandet.
Enligt henne är skogsbrukliga åtgärder de viktigaste för att förhindra de glupska fjärilarnas framfart. Det här eftersom fjärilarnas trivs bättre i enformiga skogar med samma trädarter som är lika gamla än i skogar som består av både unga och gamla träd av olika sorter.

ANDRA LÄSER