Sex svenska gymnasier bland de tjugo bästa – se hela listan här

Bäst i FNB:s gymnasiejämförelse år 2016 är Etelä-Tapiolan lukio i Esbo. Ähtärin lukio i Etseri är tvåa och på tredje plats kom Ressun lukio i Helsingfors. Medeltalet på elevernas avgångsbetyg från grundskolan beaktas i jämförelsen som gäller studentskrivningarna både i våras och i höst.

FNB
25.11.2016 11:50 UPPDATERAD 25.11.2016 16:51
De bästa svenskspråkiga gymnasierna är Katedralskolan i Åbo på 5:e plats, Gymnasiet Grankulla samskola på 8:e och Vörå samgymnasium på 9:e plats.

Så placerar sig de svenska gymnasierna i FNB:s gymnasiejämförelse året 2016:

5. Katedralskolan i Åbo
8. Gymnasiet Grankulla samskola
9. Vörå samgymnasium
13. Helsinge gymnasium
15. Mattlidens gymnasium
16. Topeliusgymnasiet i Nykarleby
25. Virkby gymnasium
28. Sibbo gymnasium
30. Borgå gymnasium
34. Kotka svenska samskola
41. Kristinestads gymnasium
42. Korsholms gymnasium
52. Vasa övningsskola
55. Gymnasiet Lärkan
68. Pargas svenska gymnasium
77. Gymnasiet i Petalax
79. Tölö gymnasium
90. Brändö gymnasium
114. Ekenäs gymnasium
119. Närpes gymnasium
120. Karleby svenska gymnasium
124. Kronoby gymnasium
134. Karis-Billnäs gymnasium
143. Kyrkslätts gymnasium
146. Hangö gymnasium
178. Pedersöre gymnasium
184. Jakobstads gymnasium
192. Vasa gymnasium
232. Kimitoöns gymnasium
278. Lovisa gymnasium
338. Björneborgs svenska samskola
Data saknas: Svenska privatskolan i Uleåborg, Svenska samskolan i Tammerfors
Det är andra året i rad som Katedralskolan i Åbo placerar sig bland de tio bästa. År 2014 kom skolan på 14:e plats.
– Det känns mycket trevligt och glädjande, säger rektor Marianne Pärnänen.

"Okej att vara duktig"

Hon säger att elevernas bakgrund kan vara en delorsak till framgången. Många elever kommer från familjer där föräldrarna är akademiker.
– Vi har en atmosfär där det är okej att vara bra och duktig. Man får prestera.
Men både studerande och lärare jobbar hårt i skolan, påpekar Pärnänen.
– Vi har lärare som kräver ganska mycket av eleverna och har krav också på innehållet i prestationerna.

De flesta svenska i bättre halvan

Totalt ryms sex svenskspråkiga gymnasier bland de 20 bästa då Helsinge gymnasium i Vanda placerar sig på 13:e plats, Mattlidens gymnasium i Esbo på 15:e plats och Topeliusgymnasiet i Nykarleby på 16:e plats. Bland de 30 bästa ryms också Virkby gymnasium, Sibbo gymnasium och Borgå gymnasium. Hangö gymnasium som låg i topp ett par år ligger nu på 146:e plats. Av de 33 svenska gymnasierna placerar sig 25 i den bästa hälften av Finlands gymnasier.
Det är betydligt färre som avlägger studentexamen på hösten än på våren så resultatet skiljer sig inte mycket från jämförelsen i våras. Kvälls- och vuxengymnasier har inte beaktats i jämförelsen.
Data om elevernas avgångsbetyg från grundskolan saknades för åtta gymnasier, däribland Svenska privatskolan i Uleåborg och Svenska samskolan i Tammerfors. De beaktas därför inte i jämförelsen.

ANDRA LÄSER