Finnwatch hävdar: biståndspengar har gömts i skatteparadis

Biståndspengar har gömts i skatteparadis, uppger organisationen Finnwatch. – Det ser inte bra ut, säger verksamhetsledaren Sonja Vartiala som prickar företaget Dasos Capital och Finnfund.

Organisationen Finnwatch prickar det finländska placeringsbolaget Dasos Capital prickas för aggressiv skatteplanering med finländska biståndspengar.
Finnfund som förvaltar en del av de finländska utvecklingspengarna beslutade 2010 att placera 5 miljoner euro i skogsfonden Dasos Timberland Fund I som placerar i hållbart skogsbruk. Fonden administreras av bolaget Dasos Capital Oy, och den placerar främst i europeiska projekt, men också i trädplantager i Malaysia.
Efter informationsläckan Lux Leaks har organisationen Finnwatch granskat Dasos Capitals skattearrangemang i Luxemburg. I en rapport uppger Finnwatch att det ser uppenbart ut att Dasos har utövat aggressiv skatteplanering både i Finland och i Malaysia, i avsikt att undvika skatt.
"Dasos Capital Oy:s aggressiva skatteplanering bygger på såväl internationellt kritiserade, hemliga ATA-avtal och kapitalplacering i skatteparadis som på systematisk skuldsättning. Arrangemangen är ställvis så aggressiva att de till vissa delar kan misstänkas utgöra direkt, illegalt skattefusk", skriver Finnwatch i rapporten.
Enligt rapporten undviker Dasos Capital att betala skatt i Finland och Malaysia genom ett bolagsarrangemang i Luxemburg. Det rimmar illa med en av prioriteringarna inom finländsk biståndspolitik, nämligen att främja utvecklingsländernas egen förmåga att bära upp skattemedel. Det vore också emot Finnfunds utvecklingspolitiska mål.
Dasos Capital säger till sitt försvar i rapporten att man måste beakta att bolaget är verksamt i Finland och exporterar finländsk kompetens. Bolaget betonar att det betalar merparten av sina skatter till Finland och att det sysselsätter finländare.
Dasos säger sig ha grundat fonder i Luxemburg för att motsvarande arrangemang inte kan göras i Finland. Finnwatch anser ändå att Dasos genom arrangemangen har undkommit beskattning i Finland, att företagets sysselsättande effekt i Finland är irrelevant med tanke på skattearrangemangen och att det självklart att ett dylikt arrangemang inte kunde ha genomförts här eftersom Finland i motsats till Luxemburg inte är ett skatteparadis.

Regeringen näpste vakthunden

Finnfund uppger att bolaget alltid försöker undvika fonder som kan antas sikta på skattefusk. Däremot säger man inget om hurdana villkor man ställer på fondernas skatteansvar. Bolaget diskuterar arrangemangen med Dasos och säger att det utifrån den dialogen verkar som att Finnwatch-rapporten "inte håller streck till alla delar", men man pekar inte på ett enda konkret fel.
Finnfund påpekar att Dasos skogsfond har genererat sysselsättning i Malaysia och certifierat virke, och att bolaget har betalat skatt i Finland. Finnfund konstaterar också bolaget varken får eller vill stödja aggressiv skatteplanering. Man hänvisar till statens politik för ägarstyrning där aggressiv skatteplanering definieras som ett försök att helt undvika skatt.
Finnwatch påpekar ändå att principen för statens ägarstyrning är att skatterna ska betalas i det land där affärsverksamheten bedrivs. Så sker inte i fallet med Dasos Capitals skogsprojekt i Malaysia.
När statsminister Juha Sipiläs (C) regering skar kraftigt i utvecklingsbiståndet gjorde den också omprioriteringar. Finnfund fick mer pengar att placera än bolaget hade begärt medan biståndsorganisationernas finansiering nästan halverades.
Även Finnwatch, som jobbar bland annat med att granska Finlands utvecklingspolitik, drabbades av sparpolitiken. Finnwatch kunde granska Dasos bara tack vare grästrotsfinansiering.
– I andra länder som har ökat den privata sektorns ställning inom utvecklingspolitiken har man ansett att den också behöver granskas noggrannare, men i Finland beslutade man att också skära i vakthundens finansiering. Det är rätt tråkigt, säger Sonja Vartiala på Finnwatch.
Hon hoppas att avslöjandet i det aktuella fallet ska leda till åtgärder eftersom "det inte ser bra ut" att regeringen tar utvecklingspengar från folkrörelserna och lägger dem på privata företag som gömmer dem i skatteparadis.

Finnwatch rekommenderar

Finnfund borde offentliggöra riktlinjer för sina placeringsobjekts skatteansvar. De som får placeringarna borde redovisa boksluten offentligt.
Finnfund borde omförhandla nuvarande samarbetsavtal för att upplösa alla arrangemang som innefattar aggressiv skatteplanering. Finnfund borde också rapportera när bolaget säger upp skattetekniskt ohållbara avtal.
Regeringen borde skärpa sin ägarstyrning i fråga om Finnfund eftersom det är ohållbart att utvecklingsbistånd används för att snuva Finland och våra partnerländer i utvecklingssamarbetet på skatteintäkter. Regeringens definition av aggressiv skatteplanering bör enligt Finnwatch skrivas om så att den motsvarar OECD:s rekommendation.

ANDRA LÄSER