Antti Rinne: Det blir arton landskap – huvudstadsregionen kan få särställning

Regeringssonderaren Antti Rinne (SDP) bekräftar på torsdagsmorgonen att förhandlarna kommit överens om ramarna för vårdreformen. Det blir 18 självstyrande områden, som kallas landskap.

Antti Rinne (SDP) mötte journalisterna på Ständerhuset på torsdagsmorgonen.
– Det väsentliga är att den offentliga sektorn har huvudansvaret och producerar vården. Före slutet av året ska det utredas om kommunerna och städerna kan fungera som producenter, säger Rinne.
Före slutet av året ska det också klarna om huvudstadsregionen får en särställning.
Det är frågan om en preliminär överenskommelse, utifrån vilken man inleder en parlamentarisk utredning. Alla riksdagspartier ska alltså välsigna den slutgiltiga modellen.
– I synnerhet i frågan om beskattningen och flerkanalsfinansieringen ser det ut att bli en parlamentarisk behandling.

Tidtabellen håller troligen inte

Under den förra regeringsperioden föll vårdreformen bland annat på grund av att förslaget om valfriheten inom vården inte var grundlagsenligt. De partier som nu förhandlar i Ständerhuset vill inte öppna den offentliga hälsovården för privata företag på samma sätt som den förra regeringen planerade. En av Centerns knäckfrågor inför förhandlingarna har varit att landskapen också ska få andra uppgifter förutom vården.
Enligt Helsingin Sanomat skulle den här biten förverkligas genom att också räddningstjänsterna och akutvården skulle flyttas över till landskapen. Frågan om 18 landskap har varit viktig för just Centern, medan SDP strax före valet presenterade en modell med 18 större kommuner med ansvar för vården. Centern verkar alltså få ge efter i frågan om en särlösning för huvudstadsregionen.
Rinne säger att han fört de sista diskussionerna per telefon vid ettiden på natten.
Enligt uppgifter till Helsingin Sanomat kommer det att ordnas landskapsval. Dessutom ska beskattningsrätten för landskapen ses över före utgången av 2020.
Beskattningsrätten och övergången från den nuvarande finansieringsmodellen ska behandlas i en parlamentarisk arbetsgrupp, skriver Helsingin Sanomat.
Onsdagens förhandlingar drog ut på tiden men nu verkar de flesta fenomengrupper vara färdiga med sitt arbete. Ekonomi- och skattegruppen fortsätter ännu.
– Arbetet fortsätter tills helhetsuppfattning om ekonomin är klar, säger Rinne.
SFP:s Anna-Maja Henriksson säger på torsdagsmorgonen att förhandlingarna troligen drar ut till nästa vecka.

ANDRA LÄSER