Vinden fördröjer LNG-terminalens ankomst till Ingå

Den flytande naturgasterminalen beräknades anlända i dag, men väderförhållandena ställer till det. 

Den flytande LNG-terminalen Exemplar förväntas anlända till Finska viken i december.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
26.12.2022 09:57 UPPDATERAD 26.12.2022 17:25
Enligt webbplatsen Marine Traffic är den beräknade ankomsttiden för den flytande terminalen för flytande naturgas LNG som Finland och Estland hyrt tillsammans i dag eftermiddag klockan 14.00.
Terminalfartyget befinner strax innan klockan 17 den 26 december drygt tio kilometer söder om Ingå.
– Det är väderhinder i dag, vinden ligger fel. Men terminalen kommer att anlända den här veckan, säger Esa Hallivuori, direktör för LNG-terminalprojektet.
Fartyget är med sin längd på 291 meter inte helt lättnavigerat i skärgården. I Ingå fästs det vid dykdalber som i sin tur är fästa vid stålpollare.
LNG-terminalen ska ersätta tidigare gasleveranser från Ryssland till Finland genom tillgång till gas för industrin, energiproduktionen och hushållen. Den ska också trygga Finlands försörjningsberedskap från och med vintern 2023.
Gasgrid Finland informerade i ett pressmeddelande förra veckan att den beräknade ankomsttiden för terminalen är 25-28 december. Redan då sa de att den exakta tidpunkten beror på väderförhållandena. En oförutsedd försening är det alltså inte. 
”Vi har hela tiden strävat efter att den kondenserade naturgas som finns ombord på LNG-terminalfartyget ska kunna börja användas redan under denna vinter. Förverkligandet av detta mål är nu mycket nära”, sa Gasgrids vd Olli Sipilä i pressmeddelandet.
För en vecka sen, den 19.12, lämnade fartygsterminalen Gibraltar. Det skrev Olli Sipilä på Twitter.

ANDRA LÄSER