Pohjola-Nordens blivande generalsekreterare Tove Ekman ska bygga upp förtroendet för organisationen igen

Pohjola-Norden får en ny generalsekreterare, Tove Ekman. I dag är hon verksamhetsledare för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.– Jag funderade väldigt noga innan jag sökte jobbet. På grund av det som hänt i Pohjola-Norden, var jag först lite tveksam.

Tove Ekman valdes enhälligt till ny generalsekreterare för Pohjola-Norden. Ekman vill återuppbygga förtroendet för organisationen efter förskingringshärvan. – Det är viktigt att vara tillgänglig och både i ord och i handlingar visa att vi är en trovärdig samarbetspartner, säger Ekman.
09.02.2022 14:07 UPPDATERAD 09.02.2022 17:12
Pohjola-Norden har valt en ny generalsekreterare. Valet föll på Tove Ekman som sedan 2015 är verksamhetsledare för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.
Tove Ekman är strålande glad över att just hon fick jobbet.
– Det är ett otroligt intressant och krävande jobb. Jag upplevde att min egen bakgrund och mitt kunnande passade bra med organisationen. Jag har jobbat med en ganska liknande organisationsstruktur, så jag kan väl föreställa mig de utmaningar som finns, säger Ekman.
Ekman är väl bekant med vad det innebär att leda en förening och samtidigt koordinera ett stort nätverk kring organisationen.
– Jag funderade väldigt noga innan jag sökte jobbet. På grund av det som hänt i Pohjola-Norden, var jag först lite tveksam. Men jag har haft goda och långa diskussioner med styrelsen. Det finns ett klart uppdrag att utveckla organisationen och bygga upp nya samarbeten, säger Ekman.

Ekman: Lokalföreningarna viktiga

I det här skedet, innan hon har träffat personalen, vill Ekman inte komma med någon programförklaring i vilken riktning hon tänker utveckla förbundet.
– Men så mycket kan jag säga att lokalföreningarna och deras medlemmar är väldigt viktiga. Överlag gäller det att ha goda och täta nätverk åt alla håll och bygga upp förtroendet för organisationen igen.

Hur ska du göra det?

– Det finns inga genvägar. Avgörande är kommunikation, öppen dialog och stor genomskinlighet i det vi gör. Det är viktigt att vara tillgänglig och både i ord och i handlingar visa att vi är en trovärdig samarbetspartner.
En timme innan HBL når Ekman per telefon har hon just mejlat kultur- och vetenskapsinstituten om att hon slutar.
– På några minuter rasslade det in tiotals mejl från hela världen. Det är rätt tidpunkt att byta jobb då folk ännu utbrister: ”hur ska vi klara oss utan dig”, säger Ekman.
HBL frågar Ekman om hennes relation till det nordiska.
– Det har alltid intresserat mig. Jag har studerat i Norge och har många personliga kontakter med de nordiska länderna. Å tjänstens vägnar har jag ägnat mig mycket åt nordiskt samarbete och jag har haft nordiska förtroendeuppdrag, berättar hon.
Just nu sitter Ekman i styrelsen för Kulturfonden Finland-Norge och tidigare var hon styrelsemedlem i Nordisk kulturkontakt.

Pohjola-Norden ingen finlandssvensk organisation

I sitt nuvarande arbete jobbar Ekman, vars modersmål är svenska, i huvudsak på finska.
– Det känns viktigt att betona att Pohjola-Norden inte är en finlandssvensk organisation, utan i allra högsta grad en finländsk organisation som jobbar på två språk.

Hur ser du på härvan kring din företrädare och att den tidigare generalsekreteraren skodde sig på Pohjola-Norden och utnyttjade organisationen för egen vinning?

– I och med att jag inte alls har varit inblandad i det som har skett har jag svårt att kommentera saken. Det är klart att det skedda påverkar folks inställning till Pohjola-Norden och jag funderade noga innan jag sökte jobbet.

Färsk ledarskapsexamen

Ekman har nyss tagit en specialyrkesexamen i ledarskap för organisationsledare, en tvåårig påbyggnadsexamen för folk i arbetslivet.
– Jag upplever att jag fick mycket stöd i min ledarroll via utbildningen. Då man har jobbat länge är det väldigt nyttigt att tvinga sig själv att utveckla sig både teoretiskt och praktiskt. Bland annat lärde jag mig hur man tar fram nya strategier.

Tre personer i sista gallringen

Totalt 26 personer sökte posten. Av dem sållades sju ut som gick vidare till en andra runda. På tisdagen intervjuade Pohjola-Nordens styrelse tre personer och beslutade enhälligt välja Ekman till uppdraget.
De två andra finalisterna var enligt HBL:s uppgifter Lars Lundsten, äldre rådgivare på Yrkeshögskolan Arcada och medieföretagaren Micaela Röman.

"Imponerande CV"

– Tove Ekman har en diger bakgrund och kunskap i nordiska frågor, förvaltning och ledarskap. Hon kommer att kunna verka både som en stabiliserande och strategisk faktor. Hennes CV är imponerande. Tove Ekman har ett brett nätverk och dessutom erfarenhet av att planera olika projekthelheter, lovordar vice ordförande Christel Liljeström den blivande generalsekreteraren.
Liljeström säger att Ekman har ett sympatiskt sätt att bemöta folk.
– Då vi intervjuade henne kunde hon ställa relevanta frågor, vilket är ett tecken på att personen vet vad den ger sig in i. Hennes observationer var både dagsaktuella och analytiska. Med tanke på polishärvan och de ekonomiska utmaningar förbundet står inför är det bra att den nya generalsekreteraren visar att hon har funderat på de här sakerna, säger Liljeström.

Vartiainen: Dags för utveckling efter problemen

"Jag är mycket nöjd med förbundsstyrelsens beslut. Jag är särskilt glad över att vi fick ett stort antal högkvalificerade och motiverade sökande till denna krävande tjänst. Urvalet gjordes efter en mycket noggrann urvals- och intervjuprocess i flera steg. Utmaningen för den nya generalsekreteraren är att utveckla Pohjola-Nordens verksamhet efter de administrativa och ekonomiska problemen som uppdagats. Generalsekreteraren ska stärka Pohjola-Norden som samhällsaktör och en organisation för alla medborgare och andra aktörer som är intresserade av Norden och värnar om det nordiska”, säger Juhana Vartiainen, ordförande för Pohjola-Norden i ett pressutskick.
Posten som generalsekreterare blev ledig efter att förbundets tidigare generalsekreterare Michael Oksanen avgick i fjol våras.
Oksanen misstänks för grov förskingring och för missbruk av förtroendeställning. I somras stod det klart att Oksanen hade betalat ut hundratusentals euro till sig själv från Pohjola-Nordens understödsstiftelse. Polisutredningen pågår fortfarande och väntas bli klar inom några veckor. Det var HBL som först avslöjade att Oksanen använde sin arbetsgivares medel fel.

Fritidskonståkare lotsar nästan 100-åring

Tove Ekman tillträder tjänsten som generalsekreterare för Pohjola-Norden den 28 mars.
Till utbildningen är Ekman filosofie magister.
Innan hon blev verksamhetsledare för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, jobbade hon som ombudsman på Svenska kulturfonden, som utbildningsexpert vid Unesco och som språklärare.
Hon är född och uppvuxen i Kyrkslätt.
Ekman bor i Helsingfors och har studie- och arbetserfarenhet från Norge och Frankrike.
Till familjen hör en son i skolåldern.
På fritiden ägnar hon sig åt konståkning. Hon gillar att läsa, gå på teater och se på filmer.
Generalsekreterarens arbetsbeskrivning är omfattande.
Pohjola-Norden är en nationell medborgarorganisation som ska öka kunskapen om de nordiska länderna i Finland. Organisationen ska också främja nordiskt samarbete och sammanhållning på gräsrotsnivå och påverka finska myndigheter och beslutsfattare att stärka det nordiska samarbetet.
Pohjola-Norden grundades 1924 och fyller 100 år om två år.

ANDRA LÄSER