"Automatiseringen skapar onödiga rädslor"

Vi har vant oss vid ett tankesätt där utbildning garanterar en plats i arbetslivet men med modern teknologi kan också delar av tankearbetet automatiseras.Automatiseringsingenjör Jussi Marttinen ser trots det ingen dyster framtid för arbetsmarknaden.

Jussi Marttinen jobbar som automatiseringsingenjör vid Meyers varv i Åbo och har gett ut boken "Palvelukseen halutaan robotti". Enligt Marttinen råder det många missuppfattningar om vad artificiell intelligens egentligen är och vad som kan vara dess följder.
I mars 2017 meddelade teknologibolaget Rolls-Royce att man investerar över 230 miljoner euro i utvecklingen av autonoma, intelligenta fartyg. Eftersom Teknologiska forskningscentralen VTT länge samarbetat med bolaget har investeringen en betydande sysselsättande effekt i Finland – inte minst tack vare all företagsverksamhet som skapas runt själva projektet.

ANDRA LÄSER