Regeringen uppdaterade sin coronastrategi – överväger utegångsförbud om epidemin förvärras

De tuffaste åtgärderna i verktygsbacken tar fasta på utegångsförbud.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) och statsminister Sanna Marin (SDP) informerade om den uppdaterade verksamhetsplanen för hybridstrategin i kampen mot coronaepidemin på måndagen.
Regeringen förbereder sig på en förvärrad smittspridning i vår. Statsrådet vill ge myndigheterna möjligheter att införa nya nationella restriktioner om smittläget eskalerar.
– Det föreligger en risk för att epidemin förvärras på grund av de muterade varianterna av coronaviruset. Därför går vi nu in för att komplettera hybridstrategin, säger statsminister Sanna Marin (SDP).
Beslutet att uppdatera strategins verksamhetsplan fattades i samband med regeringens förhandlingar på måndagen. Statsrådets principbeslut i frågan fattas på tisdag.
– Den nya hybridstrategin innebär att vi kan trappa upp restriktionerna nationellt om situationen och smittläget kräver det, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Tre smittlägesnivåer

Regeringen inför nu tre olika nivåer som avgör hurdana restriktioner som gäller i hela landet. Det här innebär att den regionala beslutanderätten till vissa delar nu återförs till regeringen. På den första nivån gäller de restriktioner och rekommendationer som tillämpas för närvarande.
Om minst hälften av alla sjukvårdsdistrikt går in i den så kallade spridningsfasen aktiveras de åtgärder som nämns i den andra nivån i hybridstrategin.
– På nivå två kan vi till exempel tvingas skärpa bestämmelserna för distansundervisning, sammankomster, distansjobb eller användningen av munskydd, säger Kiuru.
Varken Sanna Marin eller Krista Kiuru vill ange specifika tröskelvärden för det totala antalet smittade som ska avgöra när Finland överförs från nivå ett till nivå två.
– Bedömningen görs av Institutet för hälsa och välfärd och bygger på deras utvärdering av smittläget, säger Kiuru.
Läs också: Henriksson: "Jag hoppas verkligen vi inte behöver ty oss till beredskapslagen"

Polisiär övervakning och utegångsförbud

Regeringen vill bland annat skärpa övervakningen av dem som är satta i karantän.
– Polisen kan vid behov ingripa om det finns personer som struntar i karantänsbestämmelserna, säger strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki på Social- och hälsovårdsministeriet.
Nivå tre i hybridstrategin skulle förutsätta en aktivering av beredskapslagen.
– Ett sådant beslut skulle innebära att vi överväger att begränsa rörelsefriheten och till och med införa utegångsförbud. Men sådana åtgärder förutsätter riksdagens beslut, säger statsminister Marin.
Nivå tre blir aktuell endast under sådana omständigheter där smittan sprids okontrollerat och inga andra restriktioner längre biter på epidemin. I praktiken handlar det om en epidemiologisk situation som orsakar en överbelastning av sjukvården. Syftet med restriktionerna är att rädda människoliv.
Läs också: Smitta från Sverige oroar i Torneå – Chefsöverläkare kritiserar vaccinationsprioriteringen: Det är nästan oacceptabelt

Danmark ett avskräckande exempel

Enligt hälsosäkerhetschef Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärd gäller det att förebygga och stoppa den typen av smittspridning som redan är verklighet i Danmark där den muterade varianten av coronaviruset sprids som en löpeld.
Men det är inte bara de nya varianterna av coronaviruset som vållar problem. Vaccinationerna avancerar inte heller som planerat.
– Varje kommun är beredd att påbörja massvaccineringarna. Problemet är flaskhalsar i distributionen av vaccinerna och läkemedelsbolagens leveranssvårigheter.
Till exempel Astra Zeneca har meddelat att bolaget har stora problem med att leverera de mängder coronavaccin som tidigare har utlovats.
– Regeringen kommer att utvärdera situationen på onsdag för att vi ska kunna uppdatera tidtabellen för vaccinationsprogrammet. Prognosen för vaccinationerna måste uppdateras, men det finns stora osäkerhetsmoment i kalkylerna, säger Marin.
Här kan du läsa direktrapporteringen från presskonferensen i Statsrådsborgen.

ANDRA LÄSER