Företagen bakom elsparkcyklarna möts om hastigheterna – extra läkare inkallad till jouren för att ta hand om skadade

På onsdag ska de tre företag som hyr ut elsparkcyklar i Helsingfors – Voi, Tier och Lime – träffas för att tala ihop sig om vilka områden som ska omfattas av sänkta hastigheter. Jouren i Meilans har varit tvungen att ta in ett par extra händer på grund av mängden olyckor som sker med sparkcyklarna.

Företagen har förbjudit fyllekörning i sina användarvillkor, men det här räcker inte för att hindra påverkade förare från att ta en sparkcykel.
14.07.2021 06:00 UPPDATERAD 14.07.2021 08:21
För tillfället har de olika företagen lite olika hastighetsbegräsningar och områden där de här begränsningarna gäller.
Voi och Tier har gått ut med att de från och med i fredags sänker hastigheterna till 15 km i timmen under veckoslutsnätterna i Helsingfors. Lime har inte hoppat på tåget, än.
Voi och Tier har hittills haft olika områden där hastighetsbegränsningarna gäller.
Tiers sparkcyklar kör saktare från Eira till Tölö hall och Sörnäs på veckoslutet under nattetid, medan Voi i nuläget kör saktare endast i områden i centrum där det finns restauranger. Nu ska företagen komma fram till ett gemensamt beslut var centrums gränser går.
Det är inte många som använder hjälm då de åker elsparkcykel. Akuten tar emot allt från lindriga hjärnskakningar till skallskador och brutna käkar.
Företagen begränsar hastigheterna frivilligt. Förra onsdagen träffade de tre aktörerna kommunikationsminister Timo Harakka och kom överens om att en sänkning kommer ske. Det här på grund av den ökade mängden olyckor och den allt större belastningen på jourerna.
Nu har begränsningarna varit i kraft i ett veckoslut. I det här skedet är det ändå för tidigt att se någon skillnad.
– Under veckoslutet hade vi ungefär 20 olyckor som jourer på olika håll i Helsingfors tog emot. Det var ett lite lugnare veckoslut, men i det här skedet kan statistiken kan ännu variera, säger Arja Kobylin som är avdelningsöverläkare på HUS Akuten.

Alkohol + elsparkcykel = problem

Jouren i Mejlans har varit tvungen att rekrytera en till läkare mellan lördag och söndag för att få styr på problemet kring den ökade mängden olyckor. Den största boven är alkoholen och festande på veckosluten – då inträffar mest och värst olyckor.
– Omkring 65 procent av de som söker sig till jouren på grund av sparkcykelolycka är berusade. Det är helt chockerande siffror. Desto mer promille, desto värre skador får man, säger Kobylin.
Reaktionstiden blir genast mycket sämre då man har promille i blodet. På HUS uppger man att det också finns en risk att skada sig trots att hastigheten är lägre.
– När man är full kan man skada sig bara då man går, tänk då hur situationen ser ut när en berusad person kör elsparkcykel.
Elsparkcykelföretagen har redan nu infört andra sätt för att minska fyllekörning.
Voi har ett test där man ska se om reaktionstiden är tillräckligt snabbt. Tier skickar däremot en notis till alla som kör på natten där det står att man kanske borde ringa en taxi i stället för att köra, det här i ett samarbete med Taksi Helsinki. Lime har också en notis som dyker upp på natten, men jobbar på att ut över det lansera ett liknande test som Voi har i bruk. Men inga av de här åtgärderna hindrar ändå kunden att köra elsparkcykel.

ANDRA LÄSER