Mycket väsen – men fullt allvar – kring apkoppor

Nej, det finns ingen omedelbar risk för en global pandemi eller lockdown till följd av apkoppor. Samtidigt förblir vi trots coronapärsen blinda inför mekanismerna genom vilka nya virus smyger sig in vår civilisation – tills de skapar akuta problem.

Under våren och sommaren har ett stort antal fall av apkoppor hos människor upptäckts i länder där sjukdomen normalt inte förekommer.
Det känns surrealistiskt: hade vi inte förtjänat en mental paus från globala smittor? På lördagen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt ”hälsonödläge” – organisationens allvarligaste varning – kring apkoppor. WHO är bekymrad över att sjukdomen, som vanligen förekommer på den afrikanska kontinenten, nu spridits till platser där den aldrig påträffats förut, främst i Europa. Alltså vill WHO visa sig proaktiv, i synnerhet efter att ha ådragit sig flera slevar kritik för yrvaket handlande under den första coronavintern.

ANDRA LÄSER