Regeringspartierna på olika Natolinjer

Centern och Samlingspartiet är på helt olika linjer när det gäller Finlands säkerhetspolitiska lösningar inom de närmaste åren.

Både Centern och Samlingspartiet inledde sina partikongresser på fredagen och på båda kongresserna är Finlands säkerhetspolitiska lösningar aktuella.
Samlingspartiet ska godkänna ett utrikes- och säkerhetspolitiskt dokument och Centern uttrycker sin Natoståndpunkt på söndag då också tidigare partiordförande Matti Vanhanen utses till Centerns presidentkandidat.
I utkastet till Samlingspartiets dokument står att Finland under de närmaste åren ska ansöka om Natomedlemskap. Dokumentet väckte just ingen debatt på partikongressen – men ett ändringförslag om att Finland omedelbart ska ansöka om medlemskap framfördes. Dokumentet godkänns senare under partikongressen.
Centern ska enligt förhandsuppgifter slå fast att det inte är aktuellt för Finland att ansöka om Natomedlemskap under de närmaste åren och att säkerheten i Östersjön gagnas av att Finland och Sverige inte hör till militäralliansen.
Med andra ord är de två regeringspartierna inne på totalt motsatta linjer om hur Finland borde agera inom de närmaste åren. Saken blir inte mindre intressant av att regeringen nästa vecka väntas offentliggöra sin utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.
Riktlinjerna för redogörelsen har förstås slagits fast redan i regeringsprogrammet, där optionen att söka om Natomedlemskap är inskriven. Det är en kompromiss och den blir avgörande för den aktuella redogörelsen.
Partikongressernas uppgift är att slå fast de enskilda partiernas ståndpunkter. Även om varken Centerns eller Samlingspartiets ståndpunkter är överraskningar är det ändå på sin plats att notera hur långt från varandra partierna står då det gäller Finlands säkerhetspolitiska lösningar.
Utrikespolitiken i Finlands leds av presidenten i samråd med regeringen. Just nu verkar presidenten och statsministerpartiet Centern stå varandra närmare i säkerhetspolitiken än presidenten och hans gamla parti Samlingspartiet gör.

ANDRA LÄSER