”Beslutet kom som en riktig käftsmäll” – sorg och bestörtning bland Viking Rosellas personal

Personalen på Rosella reagerade med sorg och bestörtning då de nåddes av nyheten att Viking Line säljer fartyget till Grekland.

– Beskedet kom som en riktig käftsmäll. Det känns förskräckligt att Viking Line väljer att dumpa linjen, säger Pia Laakso som jobbar i taxfreebutiken.

Viking Lines Rosella säljs till ett grekiskt rederi och rederiet inleder omställningsförhandlingar.
Annica Lindströmannica.lindstrom@hbl.fi
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
09.12.2022 18:52 UPPDATERAD 10.12.2022 06:35
Att Viking Lines fartyg Rosella säljs till det grekiska rederiet Aegean Sealines Maritime leder till omställningsförhandlingar för både sjö- och landpersonalen.
Hur många jobb som är hotade och hur många som kan få jobb på rederiets andra fartyg är oklart i dagsläget men utreds just nu, säger Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.
Klart är ändå att omställningsförhandlingarna gäller både personalen på land och till sjöss. I dag har Rosella en personalstyrka på cirka 85 personer som jobbar vecka-vecka. Klart är också att landpersonalen i Kapellskär drabbas eftersom rederiet inte längre har någon verksamhet i hamnen. Omställningsförhandlingarna inleds efter jul.

ANDRA LÄSER