Insändare: Tillverka och exportera förädlade produkter

08.02.2023 16:17
Jag håller helt med teknologie doktor Jerker Björkqvist som i sin insändare (HBL 3.2) anser att vi inte skall basera vår energistrategi på vätgasexport eller annan energiexport.
Länder som baserar sin existens på export av energi eller andra oförädlade råvaror tenderar att bli lata och halka efter i utvecklingen. Det i sin tur gör att levnadsstandarden för medborgarna sjunker i jämförelse med omvärlden. Vi skall i stället, som påpekas i insändaren, sträva till att tillverka och exportera högt förädlade produkter. Länder med brist på egna naturtillgångar brukar klara sig bättre eftersom de måste vara mera innovativa för att klara sig.
Henrik Halonen, diplomingenjör, Åbo

ANDRA LÄSER