Diskussion om rasism blossade upp i Esbo fullmäktige – Sannfinländarna motsatte sig termen antirasism

Ska stadens förtroendevalda gå i täten för kampen mot rasism? Den frågan blossade upp i Esbo fullmäktige på måndagskvällen. Sannfinländarnas ledamöter motsatte sig in i det sista åtagandet mot rasism, som fullmäktige ändå godkände efter nästan två timmars debatt.

Esbo stad strävar efter nolltolerans mot rasism. Det gör man bland annat genom att betona att var och en som bor i Esbo är Esbobo, oberoende av ursprung. Nu har fullmäktige också godkänt ett åtagande mot rasism, som majoriteten av fullmäktigeledamöterna undertecknade under måndagens sammanträde.
Esbo stad vill gå med i Justitieministeriets och diskrimineringsombudsmannens kampanj mot rasism, som lanserades i september 2021. Den uppmuntrar människor att agera antirasistiskt i sin vardag.
För att göra detta har jämlikhetskommittén i Esbo skrivit ett åtagande mot rasism, som behandlades i stadens fullmäktige på måndagskvällen. Tanken var att varje ledamot personligen skulle underteckna åtagandet och på det sättet gå i täten för stadens kampanj mot rasism.

Åtagande mot rasism

1. Jag ser till att mina beslut främjar jämlikhet.
2. Jag ingriper i rasistiska situationer samt i tal och gärningar som uppviglar till våld och hat.
3. Jag bemöter en människa. Jag bekantar mig med hen och försöker se frågan ur en annans synvinkel. Jag inser mina fördomar.
4. Jag vill lära mig att göra bättre ifrån mig. Jag lyssnar, ökar min förståelse och kunskap om rasism och diskriminering och lär mig.
Källa: Esbo stad
Det här förslaget föll inte i god jord hos Sannfinländarna i Esbo, utan partiets ledamöter steg i tur och ordning fram och förklarade varför åtagandet är fel sätt att motarbeta rasism:
– Staden ska inte uppmuntra ledamöter att underteckna dylika åtaganden, inget blir ändå bättre av att man skrivet ett namn på ett papper. Om så vore fallet skulle det inte finnas några stridigheter i världen, sade Simo Grönroos (Sannf).
– Vi har redan en grundlag som förbjuder diskriminering, det räcker. Fullmäktige ska inte följa någon antirasistisk ideologi som inskränker på ledamöternas yttrandefrihet. Syftet med detta åtagande är att förbjuda en diskussion om invandringens negativa effekter i Esbo, sade Henna Kajava (Sannf).
– Åtagandet har ett klart syfte och det är att stämpla dem som inte undertecknar det för rasister, påstod Hannu Järvinen (Sannf).
Sannfinländarnas fullmäktigeledamot Ari Ampuja föreslog att åtagandet skulle återremitteras till stadsstyrelsen och att det borde skrivas om som ett allmänt åtagande om likabehandling. Hans förslag understöddes av Henna Kajava.
– Då kunde vi ta ställning mot alla former av diskriminering, som mobbning i skolor och på arbetsplatser. Det finns andra problem än rasism i Esbo, sade Ampuja.

Handlar om gott uppförande

För att lugna ner diskussionen och styra in det på rätt spår bad också stadsstyrelsens ordförande Henrik Vuornos (Saml) om ordet:
– Jag vill påminna samtliga ledamöter om vad vi diskuterar här, nämligen fyra punkter som alla handlar om gott uppförande och sakligt bemötande av medmänniskor. Jag ser inget konstigt eller misstänkt i dessa fyra punkter, de kan inte misstolkas på något sätt.
Förtroendevalda från alla andra partier slöt upp bakom Vuornos och försvarade behovet av ett åtagande mot rasism i Esbo.
– Enligt flera undersökningar som EU låtit göra är Finland det mest rasistiska landet i unionen, så det behövs åtgärder mot rasism, sade Inka Hopsu (Gröna).
– Rasismen är ett utbrett problem i hela Finland och Esbo är inte bättre än andra orter. Vi måste bland annat bli bättre på integrering av invandrare, så att de som kommer hit blir en aktiv del av samhället och kan känna sig trygga i Esbo, sade Päivi Puntila (SFP).
– Det är fint att vi ledamöter får ta ställning mot rasism och med våra exempel visa var vi står, sade Johanna Karimäki (Gröna).
– Det är ingen nyhet att det är svårt att få jobb i Esbo om man har invandrarbakgrund, så det behövs verkligen ett ställningstagande. Men viktigare än en underskrift är aktiva handlingar, påpekade Mia Nores (Saml).
Många ledamöter upprepade att det inte räcker med att man motsätter sig rasism på ett principiellt plan, man måste också agera på ett antirasistiskt sätt och ingripa om man ser att någon blir utsatt för rasistsiska påhopp, speciellt om det drabbar barn och unga.
Under den pågående debatten passade de flesta av Esbos 75 ledamöter på att underteckna åtagandet, vilket också Maria Guzenina (SDP) påpekade:
– 53 ledamöter har redan nu undertecknat åtagandet, så jag ser den här diskussionen om återremittering som ganska onödig.
Omröstningen slutade med siffrorna 64-10 för en fortsatt behandling av åtagandet. Efter ytterligare en livlig halvtimme av debatt kunde fullmäktiges ordförande Henna Partanen (Gröna) förklara saken slutbehandlade och åtagandet godkändes enhälligt.
– Som en representant för många minoriteter i Esbo tackar jag för det här ställningstagandet. Det är mycket viktigt för alla med invandrarbakgrund, sade Mohamed Jamal (SDP).
Det är fortfarande frivilligt för varje fullmäktigeledamot att underteckna Esbos åtagande mot rasism.
ANDRA LÄSER