Är vårdkapaciteten för nedkörd från början? Så kommenterar Krista Kiuru

Debatten om huruvida vårdkapaciteten i Finland är på en lägre nivå än i andra länder under coronakrisen svarar Krista Kiuru (SDP) på med att man inte kan låta vårdbehovet skena i väg och bara hitta fler vårdare.

Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att "det finns en gräns" för hur mycket vårdkapaciteten kan höjas.

Bristen på vårdpersonal har utmynnat i en plan för hur personalen ska kunna utökas i framtiden. Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) tog emot rapporten på fredagen.

ANDRA LÄSER