Viking Line fördubblade vinsten med oförändrad omsättning - "Vi har vänt en nedåtgående trend"

Viking Lines rörelsevinst ökade klart under 2019, trots att resultatet för det fjärde kvartalet landade på minussidan.

Viking Mariella.
2019 blev ett stabilt år för Viking Line. Bolaget fördubblade nästan sitt rörelseresultat jämfört med 2018, från 9,3 miljoner euro till 17,4 miljoner. Samtidigt var omsättningen nästan oförändrad.
Driftskostnaderna sjönk med cirka 7,5 miljoner euro.
Årsresultatet bärs upp särskilt av de tre första kvartalen. Under det fjärde kvartalet sjönk omsättningen och bolaget gjorde en knapp förlust, -0,1 miljoner euro jämfört med 1,6 miljoner i fjol.
Det fjärde kvartalets dåliga resultat beror enligt bolaget på Sjömansunionens sympatistrejk.
Vd Jan Hanses säger att bokslutet visar att bolaget ändå är på rätt väg.
– Vi har lyckats vända en nedåtgående trend och de tre första kvartalen utföll bättre än föregående år. Jag är särskilt nöjd med att driftskostnaderna har sjunkit och att försäljningsbidraget per passagerare har förbättrats.

Coronavirus och hård konkurrens

Viking Line förväntar sig en stabil utveckling av passagerarantalet under 2020. I pressmeddelandet konstaterar man också att konkurrensen på marknaden fortfarande är hård, med pressade priser och volymer.
På grund av coronaviruset väntas den asiatiska marknaden att avstanna.
– Som helhet tros rörelseresultatet för 2020 vara i nivå med rörelseresultatet 2019.

Lite färre passagerare

Viking Line bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2018.
Antalet passagerare under året sjönk något, från 6 411 537 till 6 300 480. Viking Lines marknadsandel inom området är uppskattningsvis 31,9 procent.
Styrelsen föreslår en dividendutdelning på 0,45 euro per aktie.

Viking Line i siffror

Helåret 2019, 2018 i parentes
Omsättning, 496,4 milj. euro (497,8 milj. euro)
Rörelseresultat, 17,4 milj. euro (9,3 milj. euro)
Resultat per aktie, 1 euro (0,51 euro)
Förslag på dividend, 0,45 euro per aktie

ANDRA LÄSER