KD med om interpellationen, men tvingade Sannfinländarna att backa

De stigande energipriserna fick Kristdemokraterna och Rörelse Nu att backa upp Sannfinländarna om årets första interpellation. KD håller fast vid sitt klimatmål, som Sannfinländarna helst hade kört över.

Peter Östman (KD), Riikka Purra (Sannf), Ville Tavio (Sannf) och Harry Harkimo (Rörelse Nu) lämnar en interpellation om bränslepriser till lagstiftningsdirektör Tuula Kulovesi.
Peter Buchert
08.02.2022 12:50 UPPDATERAD 08.02.2022 16:48
Prisökningen på energi inklusive trafikbränslen har landat i en interpellation. Sannfinländarna interpellerar med stöd av Kristdemokraterna och Rörelse Nu medan det största oppositionspartiet Samlingspartiet omfattar målet men inte medlen i interpellationen och stannar utanför.
Sannfinländarna bekymrar sig över att finländarnas köpkraft minskar då energin gör boende, transporter och trafik dyrare, vilket driver på inflationen. Partiet kräver att regeringen kommer emot bland annat genom skattesänkningar och genom att avstå från att öka andelen biokomponenter i dieselolja.
Sannfinländarna anser att regeringens klimatpolitik bara förvärrar situationen medan regeringspartierna menar att det är världsmarknadspriset på fossila bränslen som har stigit, och att det bland annat visar att utsläppshandeln fungerar.
Sannfinländarna är det enda större partiet som inte undertecknade Finlands klimatpolitiska riktlinjer som mejslades fram efter parlamentariska rundabordssamtal under ledning av dåvarande statsministern Juha Sipilä (C) i december 2018. Enligt de riktlinjerna, som Finland behövde ta fram inför sitt EU-ordförandeskap året därpå, ska Finland vara "klart koldioxidnegativt på 2040-talet". I Sanna Marins (SDP) regeringsprogram heter det att Finland ska bli "klimatneutralt till 2035 och koldioxidnegativt kort senare".
Regeringsprogrammets skrivning bygger på en utredning från Finlands klimatpanel som visar att Finland borde vara klimatneutralt kring 2035 för att bidra med sin rättmätiga andel i det internationella klimatarbetet.
Sannfinländarna har sagt att Finland inte ska sikta på klimatneutralitet före 2050, och förde fram det också i utkastet till interpellation, men Kristdemokraterna krävde att den satsen skulle strykas.
– Annars hade vi inte varit med om interpellationen, säger riksdagsledamoten Peter Östman, vice partiordförande i KD.
KD har förbundit sig till riktlinjerna från 2018, men inte till regeringsprogrammet.
Enligt Östman lyckades KD också få Sannfinländarna att i interpellationstexten stryka ett påstående om hur de tyska grönas klimatpolitiska krav under Merkelregimen hänger ihop med Marinregeringens klimatpolitik.
– Det kunde tolkas på två sätt. Det var en så rörig skrivning att jag ville ha bort den, säger Östman.
KD för i interpellationen fram en sänkning av bränsleskatterna med 250 miljoner, enligt modell från partiets skuggbudget. KD resonerar att prisstegringen på fossila bränslen gör att statens skatteintag också stiger, och att det kunde kompenseras åtminstone med temporära skattesänkningar, utan att äventyra budgetramen.
Östman anser att Finland behöver titta närmare på hur Sverige och Estland hanterar situationen och ta modell.
– Jag tror och hoppas att regeringen tar det här till sig. Regeringspartierna är nog medvetna om den kris som många branscher och enskilda medborgare står inför. Till exempel inom landsbygdsnäringarna är krisen verkligen djup, så något måste göras.
Samlingspartiet är ute i samma ärenden men föreslår en rad åtgärder i stället för att interpellera. Samlingspartiet anser att Sannfinländarnas recept varken är hållbart eller kostnadseffektivt. Samlingspartiet föreslår bland annat att sänkt skatt på el under vinterhalvåret behöver utredas, att överföringspriserna på el ska stävjas och att inkomstskatten ska sänkas med 800 miljoner för att höja köpkraften.
Korrigering 8.2 kl 16.48: Peter Östmans titel är rättad.

ANDRA LÄSER