Ryskt hot mindre om vi inte är med i Nato

17.05.2022 13:13
Sakari Aaltonen skriver "Låt oss föreställa oss att Finland inte är med i Nato och att Ryssland, efter att ha annekterat Ukraina, riktar sig mot Finland" (HBL Insändare 15.5).
Det är just det. Jag tror att Ryssland lättare anfaller Finland om vi är med i Nato, med andra ord att hotet för ryskt anfall är mindre om vi inte är medlem. Det hela är förstås en orimligt svår avvägningsfråga, men min oro har hittills inte låtit sig påverkas av vad majoriteten tycker. Att försöka beskriva vad som kunde tänkas hända på just Åland vid ett eventuellt ryskt anfall hör inte hit. Åland hör till Finland och ett anfall mot vilken som helst plats i landet är en skräckinjagande tanke helt enkelt. Fasorna vid krig drabbar trots allt mest "den lilla människan". Anfallet på Ukraina har aktualiserat just deras lidanden. Likaså finns böcker som beskriver den vanliga människans traumatiska upplevelser under krigsförhållanden. Ville Kivimäkis bok "Murtuneet mielet" ger en mycket skakande bild av krigets traumatiska följder för den "lilla människan".
För övrigt tycker jag att Aaltonen kunde ha låtit bisatsen "vilket Jansson måste ha varit medveten om" ha varit oskriven vad gäller Rysslands anfall på Ukraina den 24 februari i år.

Maj-Britt Jansson,

pensionär, Mariehamn

ANDRA LÄSER