Regeringens halvtidsöversyn började med presentationer – de här experterna fick ge sin syn

Tre medlemmar i Finlands hållbarhetspanel kom till tals inför regeringen i Ständerhuset på onsdagen.

Olli Rehn, chefdirektör för Finlands Bank, höll en presentation om ekonomisk hållbarhet för regeringen på onsdagen. Arkivbild.
Regeringens halvtidsöverläggning började i Ständerhuset på onsdagen, och inledningsvis tog regeringen del av presentationer av inkallade sakkunniga.
Olli Rehn, chefdirektör för Finlands Bank, höll en presentation om de ekonomiska utsikterna och ekonomisk hållbarhet.
Markku Ollikainen, ordförande för Finlands klimatpanel, höll en presentation om hållbarhet ur ett klimatperspektiv och om Finlands klimatmål.
Eeva Furman, ordförande för Finlands hållbarhetspanel, höll en presentation om ekologisk hållbarhet.
Juho Saari, professor i social- och hälsopolitik vid Tammerfors universitet och medlem i Finlands hållbarhetspanel, höll en presentation om social hållbarhet.
Minna Halme, professor i ansvarsfull business vid Aalto-universitetet och också hon medlem i Finlands hållbarhetspanel, höll en presentation om socioekonomisk hållbarhet.
Efter presentationerna och inför de egentliga halvtidsöverläggningarna med förhandlingar om kommande budgetramar, sade kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) att de sakkunnigas redogörelser var ovanligt lyckade.
– Det är sällan man hör så inspirerande anföranden. De gav mycket god vägkost för fortsatta diskussioner.
Regeringen har reserverat två dagar för sin halvtidsöverläggning.

ANDRA LÄSER