Folkhälsanchefens Ylekritiska insändare skapar ringar på vattnet – "Det är som privatperson jag skrivit den"

I en insändare kritiserar Georg Henrik Wrede starkt Yles position i Finland. Flera har kontaktat HBL och undrat om han gör det i egenskap av Folkhälsans vd. HBL redde ut vem Wrede representerar i insändaren.

Georg Henrik Wrede är bland annat vd för Folkhälsan. Hans Ylekritiska insändare i HBL har tolkats som ett ställningstagande från Folkhälsan, men det dementerar Wrede.
15.10.2021 06:00 UPPDATERAD 15.10.2021 07:37
I en insändare i HBL 13.10, kommenterar Georg Henrik Wrede Yles roll i Finland. I insändaren anser han bland annat att Yles finansiering borde kapas radikalt, och att public service-bolagets material i textform är "en olaglig expansion".
Flera personer har tagit kontakt med HBL, och undrar ifall Wredes åsikter motsvarar någon av organisationerna han jobbar för. Wrede är bland annat Folkhälsans vd, Prakticums styrelseordförande och han har en tidigare bakgrund inom SFP i Helsingfors.
Så representerar då Wrede någon av de här organisationerna med sina åsikter?
– Det finns inte någon koppling mellan mina åsikter, Folkhälsan, Prakticum eller SFP. Men jag förstår nog att folk undrar det, säger Georg Henrik Wrede till HBL.
Det finns inte någon koppling mellan mina åsikter, Folkhälsan, Prakticum eller SFP.
Han säger ändå att han tänkt på problematiken. Får en högt uppsatt person ha privata offentliga åsikter?
– Men jag undertecknade inte insändaren med någon av de titlarna. Det är jag som privatperson som står bakom den.

Men du förstår att många undrar över vilken roll du representerar i insändaren?

– Det förstår jag.

Ser finansieringen som problematisk

I insändaren anser Wrede bland annat att Yles finansiering bör kapas från 500 miljoner euro till 100 miljoner euro. En del av pengarna som skulle sparas in föreslår han kunde gå till bland annat vårdsektorn eller till att betala av statsskulden.
– Just nu skrivs det också om att kultur-, idrotts-, och ungdomsverksamheten hotar skäras ner med 40 miljoner. Skatteökningarna ska vara 100 miljoner. Finansieringssystemet för Yle är indexjusterat, så pengarna till Yle ökar med 13 miljoner. Om man ska skära och prioritera, hur kommer det sig att Yle är undantaget det här?
Yle har ett uppdrag, uttryckligen kring radio, ljud och bild. Men med textnyheter konkurrerar de med mediehusen.

Bland annat Folkhälsans verksamhet är dels kultur-, idrotts-, och ungdomsverksamhet. Din insändare är alltså inte ett försvar av Folkhälsans position och finansiering?

– Folkhälsan får inte så värst mycket pengar från kulturbudgeten, inte Prakticum heller. Sveps och Föregångarna får en del medel därifrån, men jag tror inte att det påverkar deras verksamhet.

Förvrängd marknad

Wrede anser att Yle förvränger konkurrensen på mediemarknaden.
– Yle har ett uppdrag, uttryckligen kring radio, ljud och bild. Men med textnyheter konkurrerar de med mediehusen.
– Jag anser också att tidningshusen borde hålla sig till text, och inte göra multimedialt innehåll, säger Wrede.
Han anser att de olika formaten ger klara konkurrensfördelar skilt för sig, och att det borde utnyttjas snarare än att tidningshusen och Yle skulle ägna sig åt liknande kanaler för sin rapportering.
Just nu behandlar riksdagen propositionen om att begränsa Yles textsida. Men samtidigt får Yle mera pengar. Jag tycker inte det här rimmar.
Dessutom ser Wrede att det finns problem i den nya lagpropositionen om Yles verksamhet.
– Medielandskapet har förändrats. Just nu behandlar riksdagen propositionen om att begränsa Yles textsida. Men samtidigt får Yle mera pengar. Jag tycker inte det här rimmar.
Att journalistik behövs i samhället tycker Wrede ändå är självklart.
– Bra kvalitetsjournalistik behövs i ett välfungerande samhälle.

SFP tar avstånd

Georg Henriks Wredes insändare har också skapat ringar på vattnet inom partivärlden. Personer som HBL varit i kontakt med har undrat ifall Wredes insändare representerar SFP:s åsikt, eftersom Wrede tidigare varit aktiv inom partiet.
SFP:s partisekreterare tar avstånd från Wredes insändare. Han säger att SFP inte skriver under åsikterna.
SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff har läst insändaren, och dementerar att partiets linje motsvarar Wredes.
– Partiets syn är att vi stöder Yles verksamhet. Vi vill se en aktiv och fungerande public service-funktion. Det är bra att det finns plats för både kommersiella medier och public service i vårt samhälle, de påverkar inte nödvändigtvis varandra negativt utan kan tvärtom stödja varandra, säger Guseff.

Så SFP skriver inte under Wredes åsikter?

– Det gör vi inte. Det är jätteviktigt att det finns en bra opartisk nyhetsförmedling. Vi ser att Yle har en viktig roll i samhället.
Som ett regeringsparti har SFP varit med i beredningen av det nya lagförslaget om Yles verksamhet. Guseff vill ändå inte öppna upp om vad partiet bidragit med i utformandet av förslaget.
– Det kan jag inte gå in på, men det är viktigt att leva i tiden. Vår uppfattning är att vi har en lagstiftning som fungerar relativt bra. Den så kallade Yleskatten var också ett tecken på att leva i tiden, i dagens samhälle skulle tv-licensen inte ha en plats längre, säger Guseff.
Läs också:
Insändare: Förvånande att Wrede, som känner Svenskfinland och de villkor som gäller för oss finlandssvenskar bättre än de flesta, kraftigt vill nedmontera skattefinansierad public service

ANDRA LÄSER