De tillfrisknade kan hjälpa

Om tröskeln är låg för att testa kan det vara av betydelse för den totala samhällsnyttan, även om det inte skulle prioriteras av hälsovården.

Jag är en av dem som under de senaste veckorna har varit sjuk i en icke typisk influensa. Ingen snuva och lite hosta först efter en vecka med olika varierande symtom. Men vad var det för en sjukdom, och har det ens någon betydelse? Enligt de medicinska experterna spelar det ingen roll så länge patienten hålls isolerad och undviker att smitta andra.
Med tanke på tillgängliga vårdresurser kan det vara motiverat att testa bara personer som hör till riskgruppen på grund av andningsbesvär eller som hör till vårdpersonalen. THL:s direktör Markku Salminen och HUS:s ledande överläkare Markku Mäkijärvi klargjorde förutom nämnda kriterier i Yles A-studio (16.3) prioriteringen av testandet även ur en medicinsk synvinkel; man testar sjuka om testresultatet är av betydelse för vården av patienten.
Med tanke på den totala samhällsnyttan kunde det dock vara av betydelse att också testa personer med lindriga symtom. De som redan har varit sjuka i coronavirusinfektion smittar inte längre om de har fått immunitet. De här personerna kunde befrias från begränsningarna. De kunde vara i gång och sköta sina arbeten som vanligt eller verka som frivilliga i uppgifter som att hjälpa över 70-åriga och andra som hör till riskgrupper med matleveranser etcetera. Vid ett värre scenario kunde de utgöra en reserv för samhället som kunde ersätta de insjuknade och sköta deras uppgifter efter förmåga.
Många är nu sjuka hemma, men vi vet inte om det är frågan om coronaviruset. Hur många är de? Vi vet inte eftersom testandet begränsas till riskgrupperna. Social- och hälsovårdsministeriets överdirektör Päivi Sillanaukee berättade i Yles morgon-tv (19.3) att man räknar med att det finns cirka 7 000 insjuknade som inte har testats. Skall den här gruppen stanna hemma? Den här gruppen växer i takt med att de smittades och tillfrisknades antal växer.
Vi behöver mera kunskap om immunitet. Blir till exempel en person som varit sjuk utan symtom immun mot coronaviruset? Hur länge är man immun? Finns det redan antikroppstest? Om tröskeln är låg för att testa kan det vara av betydelse för den totala samhällsnyttan, även om det inte skulle prioriteras av hälsovården.

Outi Pohjanheimo,

filosofie doktor, Borgå

ANDRA LÄSER