Hovrätten ändrade på domen i fallet med högsta polisledningen – tre dömda

Helsingfors tidigare polischef, en kriminalinspektör och Jari Aarnio har dömts för tjänstebrott i hovrätten i fallet som berör huruvida Helsingfors och hela landets högsta polisledning misslyckades med övervakningen av narkotikapolisen och knarksmugglaren Aarnio.

Helsingforspolisen dåvarande chef Jukka Riikonen dömdes till 50 dagsböter för att försummat övervakningen av dåvarande chefen för narkotikapolisen och knarksmugglaren Jari Aarnio. Arkivbild.
Helsingfors hovrätt ändrade på några av domarna i fallet som berör Helsingfors högsta polisledning och Polisstyrelsen. Åtalen gällde tjänstebrott, det vill säga huruvida de åtalade försummade sin plikt att övervaka den tidigare chefen för narkotikapolisen i Helsingfors Jari Aarnio. Hovrättens dom kom på fredagen.
Ärendet behandlades tidigare i Helsingfors tingsrätt. Tingsrätten friade alla åtalade i ärendet i juni 2019.
Hovrätten väljer nu att döma tre av de åtalade männen och fria de övriga fem. De tre männen är Jari Aarnio själv, Helsingforspolisens dåvarande chef Jukka Riikonen och kriminalinspektör Petri Rainiala vid Helsingforspolisen.
Den strängaste domen, 100 dagsböter, det vill säga 4 800 euro, gick till Rainiala. Han hade som uppdrag att övervaka Helsingforspolisens informatörsregister och att alla instruktioner som gäller användningen av informatörer följs. Aarnio och hans enhet lät rutinmässigt bli att registrera sitt umgänge med informatörer.
Helsingfors dåvarande polischef Riikonen dömdes till 50 dagsböter. Hovrätten ansåg att han hade försummat skapandet av ett fungerande system för att övervaka användningen av informatörer, vilket bidrog till att Aarnio kunde agera som han gjorde.
Mannen bakom alltihop, Aarnio, dömdes men undgick straff den här gången. Hovrätten anser att Aarnio försummade övervakningen av användningen av informatörer på sin enhet, men konstaterar att Aarnios tidigare domar räcker som straff.
Aarnio har tidigare dömts till livstids fängelse för bland annat mord och flera grova narkotikabrott.

Dyra advokater

Även om summorna för dagsböterna inte är speciellt stora med tanke på de berörda personernas inkomstnivå kommer hovrättens dom att svida i plånboken. I och med att man blir dömd får man nämligen stå för sina egna rättegångskostnader, som i det aktuella fallet är rätt höga i och med att rätten suttit i cirka hundra dagar.
För Riikonens del uppgår rättegångskostnaderna till 117 000 euro och för Rainialas del till 89 000 euro i tingsrätten. I tingsrättens dom dömdes staten att stå för dessa kostnader. I och med att domen nu ändrades faller kostnaderna på de dömda.
Därtill kommer kostnaderna för behandlingen i hovrätten. Där kostade Riikonens advokat 80 000 euro medan Rainialas biträde gick loss på bara 5 000 euro.
Domen kan överklagas till Högsta domstolen.

ANDRA LÄSER