Konsertrecension: Genom eld, liv och död med Brett Dean som klangligt säregen ciceron

På Brett Deans konserter har lyssnaren aldrig tråkigt. Det här kom tydligt fram på Radions symfoniorkesters konsert där Dean fungerade som dirigent. 

Brett Dean är radiosymfonikernas gästkompositör i höst.