Soc & kom får ny rektor: Styrelsen valde Tuomas Martikainen

Trots anklagelser om jäv beslutar styrelsen för Svenska social- och kommunalhögskolan enligt beredningsgruppens förslag: Filosofie doktor Tuomas Martikainen har valts till ny rektor.

Det har stormat kring Svenska social- och kommunalhögskolan men anledning av rektorsvalet. Enligt styrelsen har beredningsgruppens ordförande inte varit jävig och på torsdagen valdes en ny rektor enligt gruppens förslag.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
08.12.2022 23:23 UPPDATERAD 08.12.2022 23:35
Svenska social- och kommunalhögskolans styrelse var på torsdagen sammankallad till ett extra insatt möte med anledning av det inflammerade rektorsvalet.
Mötet drog ut på tiden, men efter det stod det klart att styrelsen gick på beredningsgruppens förslag.
Religionsvetaren, filosofie doktor och docent Tuomas Martikainen har valts till ny rektor för Soc & kom. Perioden går från 1 januari 2023 till och med 31 december 2027.
Beslutet fattades efter omröstning.
Den sittande rektorn på Svenska social- och kommunalhögskolan, Johan Bärlund, hade också sökt posten. 
Bärlund har påstått att beredningsgruppens ordförande Helena Blomberg-Kroll är jävig i frågan och har hänvisat till en personlig konflikt mellan de två.
Ursprungligen var tanken att styrelsen skulle ha beslutat om rektorsfrågan förra veckan, men ärendet bordlades på grund av jävsanklagelserna. Det var oklart om styrelsen skulle komma till ett beslut på torsdagens möte.
I ett pressmeddelande skriver styrelsen att den inför mötet hade beställt en sammanställning av information som påverkar beslut i jävsfrågan, och också av juridiska synpunkter.
”Utgående från den sammanställda informationen kunde styrelsen konstatera att jäv inte föreligger och därmed gå vidare med valet”, heter det i pressmeddelandet.

Tidigare professor vid skolan

Tuomas Martikainen blev filosofie doktor 2004. För tillfället är han universitetslektor vid Östra Finlands universitet. Han är docent i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet.
”Han är väl bekant med Soc & kom i och med att han tidigare verkat som professor i etniska relationer vid högskolan samt ingått i högskolans styrelse som extern medlem”, står det i pressmeddelandet.
Under 2015–2020 verkade han som vd för det mångvetenskapliga Migrationsinstitutet i Åbo, inklusive Centret för Svenskfinland i Vasa. Han har också lett flera forskningsprojekt.

ANDRA LÄSER