Odlare i Svenskfinland befarar bärbrist i juli

Såväl i de södra delarna av landet som i Österbotten oroar man sig för att alla jordgubbar mognar samtidigt, att arbetskraften inte räcker till och att vi slutligen står inför en situation där jordgubbsförsäljarnas bord på torgen står tomma i juli.

Årets skörd av frilandsjordgubbar når sin kulmen nu, vilket är ett par veckor tidigare än normalt. Den som med säkerhet vill ha inhemska jordgubbar bör passa på att köpa dem nu och frysa in, tipsar bärodlare runtom i Svenskfinland.
30.06.2021 11:01
Kvaliteten på jordgubbarna väntas bli bra, ställvis till och med utmärkt.
Bärodlare runtom i Svenskfinland befarar ändå att den tidiga skörden kan leda till att vi mitt i juli befinner oss i en situation där det inte finns inhemska jordgubbar till salu.
Gustav Hildén på Lill-Breds Bärgård i Ingå säger att årets första jordgubbar mognat tidigare än någonsin tidigare under hans fem år som bärodlare. Det är inte så positivt som det kan låta.
– Smaken är inte riktigt som den borde då de mognat med våld på grund av värmen. Dessutom finns det en stor risk att man inte hinner plocka alla bär, säger han.
Lill-Breds Bärgård erbjuder att kunderna får plocka sina bär själva om de vill, och Hildén säger att många vanligen kommer för att plocka jordgubbar först senare i juli.
– I år skulle det gälla att vara på sin vakt redan denna vecka, att plocka jordgubbar och frysa in dem. Jag är illa rädd att vi har brist på inhemska jordgubbar i juli då alla mognat nu samtidigt.
I både Österbotten och Åboland är oron densamma. Anders Lång på Malax Bär i Närpes säger att årets jordgubbar riskerar att bli små på grund av den extrema värmen.
Värmen kan dessutom enligt honom leda till att arbetstagarna inte orkar jobba lika effektivt som vid svalare temperaturer, vilket ytterligare ökar risken för förluster. Också han ser att det finns en risk för brist på inhemska jordgubbar då vi kommit en bit in i juli.
Lång säger att han på sistone noterat en ökad efterfrågan på just inhemska jordgubbar.
– Vi hade tidigare lite belgiska och svenska jordgubbar, men märkte att kunderna gärna ville vänta på de inhemska. Och under de senaste åren tycker jag att intresset bara ökat för de inhemska.
Torsten Ekholm på Närboden i Kimitoön har odlat jordgubbar i närmare 20 år. Han säger att skörden i Åboland blivit klar omkring en vecka tidigare än normalt. Alla de tidiga jordgubbssorterna är redan plockade och nu finns det en risk för att alla sommarsorter mognar på en och samma gång.
– Vi har en sen sort som vanligen mognar under sista veckan i juli, men om alla sommarsorter mognar nu på en gång så finns det risk för ett glapp i mitten av juli.
Ekholm anser att smaken på årets jordgubbar är bra, till och med bättre än i genomsnitt.
– Solen ger bären en söt smak och sol har det inte varit brist på den senaste tiden.

Utdraget vårbruk

Väderförhållandena har inte påverkat enbart jordgubbsskörden.
Vårens regn gjorde att åkrarna torkade upp väldigt långsamt, vilket i sin tur fördröjde vårbruket speciellt i de södra delarna av landet.
Enligt Pro Agria slutförde man på många håll sådden av vårsäden först förra veckan. I Södra Savolax och Kajanaland pågår arbetet fortfarande.
– Normalt brukar vårbruket vara förbi i de södra delarna av landet i slutet av maj. I år drog det ut exceptionellt länge, säger Terhi Taulavuori, ledande sakkunnig på Pro Agria.
På grund av det utdragna såningsarbetet förekommer även stora variationer i växbeståndet. Den växtlighet som såddes först har eller har snart redan ax, medan de senare sådda endast skjutit brodd ännu. I Lappland har vårsäden inte ens hunnit skjuta brodd i det här skedet.

ANDRA LÄSER