För lite svensk personal på biblioteken i södra Finland

Novia kunde starta en ny svensk bibliotekarieutbildning på yrkeshögskolenivå, i samarbete med den som redan finns vid Åbo Akademi. Och kunskaper i svenska borde prioriteras högre vid rekryteringen av bibliotekarier i städer där den svenska befolkningen är i minoritet.

Maria Grundvall. Arkivbild.
Maria Grundvall, bibliotekarie i Grankulla, presenterar sin utredning Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland på ett seminarium i Helsingfors i dag. Utredningen har gjorts på uppdrag av Svenska kulturfonden efter ett initiativ från Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverket.

ANDRA LÄSER