Insändare: Sjukförsäkringslagen är från 2004

08.02.2023 13:45
Arpo Aromaa skriver i sin insändare (HBL 4.2) att sjukförsäkringslagen är från 1964. Utan att ta ställning till själva innehållet i insändaren vill jag påpeka att gällande sjukförsäkringslag är från 2004. Flera ändringar har gjorts efter det. Lagen är lång, innehåller många hänvisningar och är mycket svår att tolka.
Carola Bäckström, juris kandidat, Vanda

ANDRA LÄSER