Nytt stort daghem planeras i Sockenbacka

En ny daghemsbyggnad är tänkt att stå klar i januari 2024 i Sockenbacka i Helsingfors. Då ersätts den nuvarande svenska daghemmet Sockenstugan.

Barnens, personalens och vårdnadshavarnas åsikter ska beaktas i planeringen av Sockenbackas nya daghemslokaler så att de blir pedagogiskt mångsidiga och flexibla.
22.06.2021 22:03
Ett nytt daghem planeras på Väverigränden 3 i Sockenbacka företagsområde. Den ska svara på behovet av svensk och finsk närservice i området. I nybygget finns plats för 224 barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, varav 63 platser är för svenskspråkiga.
Daghemmet förväntas kunna starta i januari 2024. I det här skedet ser det ut som att den nya lokalen kostar 11,4 miljoner euro att bygga.
Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion godkände en behovsutredning för daghemmet på sitt möte på tisdagen.
Nya lokaler behövs eftersom det inte finns tillräckligt med daghemsplatser som svarar mot det ökande antalet människor som flyttar hit. I Sockenbacka företagsområde byggs nämligen nya bostäder och antalet barn i småbarnspedagogikålder öka med 160 fram till år 2035.
Den nya byggnaden kommer ersätta det nuvarande svenskspråkiga daghemsmet Sockenstugan, som verkar i lokaler som inte är ändamålsenliga och är i behov av en renovering. Det nya daghemmet kommer också att ersätta det tillfälliga daghemmet Päiväkoti Kangaspelto med 80 platser, samt de 42 platserna i daghemmet Päiväkoti Ruusu som nu använder tillfälliga tilläggslokaler.
Tack vare nybyggnaden får den svenskspråkiga småbarnspedagogiken 26 nya platser och antalet platser för finskspråkiga ökar med 40.
Frågan om det nya dagiset på 2 396 kvadratmeter går nu vidare till Fostrans- och utbildningsnämnden.

ANDRA LÄSER